European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Erőszakos háborúk

A fegyveres konfliktusok, amelyek manapság sokkal jellemzőbbek országhatárokon belül, mint államok között, többnyire politikai, vallási vagy etnikai konfliktusok fegyveres összecsapások által történő megoldására törekszenek.

Az ilyen háborúk rengeteg halálos áldozattal járnak, visszavetik az ország gazdasági fejlődését, növelik a betegségek, járványok terjedésének esélyeit, újabb konfliktusokat generálhatnak, és akár a régió többi államára is átterjedhetnek. Van azonban még egy vetülete ezeknek a fegyveres konfliktusoknak, amely talán nem jut eszünkbe azonnal, ha a háborúra gondolunk: a szexuális erőszak (elsősorban) a nőkkel és gyermekekkel szemben.

 

„A szexuális erőszak nem elkerülhetetlen egy háború során, képesek vagyunk ennek a tendenciának véget vetni. Amikor női testek válnak csatatérré, gyerekeket bántalmaznak és adnak el szexrabszolgának, ahol férfiakat aláznak meg, nem szabad tétlenül ülnünk.”- nyilatkozta Hillary Clinton. „Ehelyett tennünk kell, együttesen kell fellépnünk, elszántnak kell lennünk, hogy megelőzhessük a háborúk során a szexuális erőszakot, szem előtt tartva mindazt, amire az áldozatoknak szüksége van: igazságszolgáltatás és támogatás, a megbélyegzés helyett.”

 

Sok tévhit jellemzi a problémát; hajlamosak vagyunk afrikai problémaként tekinteni rá, holott ez nem igaz. Nem függ földrajzi elhelyezkedéstől, és nem jellemző kizárólag bizonyos típusú konfliktusokra. Abban sem általánosíthatunk, hogy a lázadó csoportok, vagy az állami hatalom fegyveresei hajlamosabbak inkább a szexuális erőszakot, mint háborús eszközt alkalmazni. További tévhit, hogy az elkövetők kizárólag férfiak, az áldozatok pedig kizárólag nők. Specifikus felmérések igazolták, hogy egyes konfliktusokban - olykor megdöbbentő arányban – nők is lehetnek az elkövetők, többnyire nőkkel szemben. Néhány esetben azonban férfiak is lehetnek a nők által elkövetett szexuális erőszak áldozatai.

 

A szexuális erőszak gyakran stratégiai lépés, továbbá például etnikai konfliktusok esetén bevett módja a rivális etnikai csoporthoz tartozók megalázásának. Más esetekben politikai-vagy hadifoglyok kínzásának eszköze, sokszor pedig - ha ugyan nem is adják parancsba a vezetők - , messzemenőkig megtűrik katonáik erőszakos magatartását.

 

A nemzetközi humanitárius jog (a nemzetközi jog azon területe, mely a fegyveres konfliktusok során tanúsított magatartásokat szabályozza) régóta tiltja a szexuális erőszakot a fegyveres konfliktusok során, ennek azonban gyakorlati megvalósulása bőven hagy kívánni valót maga után. A nemzetközi humanitárius jog megsértése mellett a szexuális erőszak az egyén legalapvetőbb emberi jogait is sérti.

 

Az ügyben való fellépésért és a helyzet javításáért került megrendezésre 2014. június 10 és 13 között Londonban a Global Summit to End Sexual Violence in Conflict (Világtalálkozó a fegyveres konfliktusok során elkövetett erőszakos szexuális cselekmények megszüntetéséért), amelyen William Hague brit külügyminiszter és Angelina Jolie, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának jószolgálati nagykövete elnököltek.

 

Ez volt a témában valaha tartott legnagyobb találkozó, amelyen 129 ország 1700 képviselővel képviseltette magát, a delegáltak között 79 miniszter is jelen volt.

 

A találkozó egyik legfontosabb célja volt, hogy megerősítsék a konfliktusok során szexuális erőszakot elkövetők jogi felelősségre vonásának biztosítását. A képviselt országok kijelentették: elkötelezettek a háborúban elkövetett szexuális erőszak ellen közösen fellépni, mint ahogyan azt a minket megelőző generációk tették például a rabszolgaság felszámolásáért.

 

Egy széleskörű kampány indítását kezdeményezték, regionális és nemzetközi szervezetek bevonásával szeretnének a világ minden sarkába eljutni, hogy az emberek szembesüljenek a problémával, és a széleskörű ismertségnek köszönhetően egyre többen álljanak az ügy mögé.

 

A találkozó második napján nyilvánosságra hoztak egy jegyzőkönyvet, amely tartalmazza a nemzetközileg követendő eljárást, amely során minél több információ és bizonyíték gyűjthető össze a háborúkban elkövetett szexuális erőszakról, mindeközben gondoskodik az áldozatok védelméről és tesz a potenciális leendő (vagy visszaeső) elkövetők elrettentéséért.

 

A probléma megoldásához hozzátartozik a nők aktívabb részvételének biztosítása a kormányzásban és politikai döntéshozatalban, éppúgy, mint egy esetleges háború esetén az azt követő béketárgyalások és békeépítő folyamatok során.

 

A rehabilitáció, azaz az egészségügyi és pszichológiai segítségnyújtás mellett ugyanilyen fontos a megelőzésre fektetett hangsúly – a szexuális erőszak ugyanis nem szükségszerű és nem is elkerülhetetlen velejárója a háborúnak. Hosszú út áll előttünk, de az első lépéseket már megtettük.

 

Drubina Kamilla