European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

A sport és a zene megmutatja a kiutat

A kábítószer probléma Magyarországon is évről évre egyre veszélyesebb méreteket ölt. Egyre több fiatal esik áldozatul a drogpiacnak és válnak függővé, szerhasználókká. Vajon létezik-e kiút?

Kiút alapítvány hitvallása  

A legnagyobb segítséget olykor azok az emberek tudják nyújtani, akik már megjárták a poklot, de volt erejük felállni és újra kezdeni. Így volt ezzel három magyar józanodó alkoholista, akik összedugva fejüket elhatározták, hogy alapítványt hoznak létre. Nem csupán az alkohol függőknek, hanem a szenvedélybetegnek is. Felhasználva személyes tapasztalataikat, függőségi karrierjüket, 2005-ben megvalósították mindezt, és megalapították a Kiút Szenvedélybetegekért Közhasznú Alapítványt, civil segítséggel.

 

Két fontos mérföldkő történt az Alapítvány életébenen. 2008-ban megalakult az elsősorban alkoholbetegeket kezelő mórahalmi, nappali ellátást biztosító Szenvedélybeteg Ház, valamint 2010. május 1-től megnyert pályázat által működtetik az alacsonyküszöbű szenvedélybeteg szolgáltatójukat, a Szermentes Sziget-et. 

 

A Szermentes Szigetet úgy definiálják, mint egy idealizált darabka szárazföldet. „Tenyérnyi elképzelt földdarab, mely talán soha nem is létezett, és soha nem is fog. Mégis hiszünk benne, és feladatunknak tartjuk létrehozni. Várunk ide mindenkit, aki tartalmasabb, egészségesebb, biztonságosabb és reményteljesebb jelent vagy jövőt akar. Segítséget, támogatást nyújtunk mindenkinek, aki ezért változtatni, változni kész! Programunk névtelenséget biztosít!” (Szermentes Sziget)

 

A Sziget feladatának tekinti az alkohol, drog, gyógyszerfüggők és viselkedéses addikciókban szenvedők, különösen a fiatal felnőttek, a munkanélküliek, és közvetlen környezetük minél szélesebb körének elérését, fogadását.  Fontosnak tartják a szerhasználatnak és járulékos ártalmainak csökkentését, az életvitelbeli változás ösztönzését, amely a szolgáltatások igénybevételére is vonatkozik, és a kliensek további kezelések felé való terelését. Mindemellett céljuk az egészségügyi és szociális szolgáltatások megismertetése, használatuk elősegítése. Pszichoszociális intervenciók, egyéni, csoportos és családi konzultációk, információs felvilágosító szolgáltatások, ártalomcsökkentés, megkereső munka, és életvezetés segítése a fő profiljuk.

 

Alternatív drogmegelőzés –avagy drogok ellen másképpen

Ma a világon kb. 200 millióan használnak valamilyen drogot. A számuk folyamatosan növekszik, akárcsak a a piacon újonnan megjelenő szerek száma. A kábítószer-élvezet évente 12-14 halálesetet okoz, akik mindegyike fiatal, tapasztalatlan és drogtúladagolás következében hal meg. Egyre szaporodnak a bírósági esetek is, ami részint a jobb felderítés következménye, de leginkább a szaporodó drogbetegek száma miatt aggasztó. Az Alapítvány igyekszik prevenciós eszközökkel megakadályozni a bűnmegelőzést, valamint a pszichoaktív szerek használatát.

 

A társadalom fejlődése abba az irányba halad, amikor is a fiatalok minél korábban nagykorúvá válnak, részt vesznek a fogyasztásban, ám minél később találják meg helyüket a munka világában. Éppen emiatt a gyorsuló világban a fiatalok állandó ingerkeresésben élnek. Mást jelent számukra a szabadidő eltöltése, és így még nagyobb kockázatnak vannak kitéve a drog és alkoholfogyasztás terén. Ezt figyelembe véve szükség van olyan alternatív prevenciós eszközökre, melyek szorosan kapcsolódnak a fiatalok mostani szokásaihoz, érdeklődései köreikhez és ezen ismeretekből kiindulva végeznek felvilágosítást, megelőzést.

 

A SozialMarie pályázata során a Kiút Alapítvány, olyan projektet - A drogok ellen másképpen - hozott létre, mely az alternatív drogmegelőzés eszközeivel, a legújabb kori zenetörténet, a zenei szerkesztés és a rádiós közlés, valamint az adrenalin növelő sporttevékenységek segítségével nyújt perspektívát szenvedélybeteg fiataloknak szabadidejük átstrukturálásához, és ezáltal lehetőséget egy új életmód kialakításához.

 

A projekt innovatív megközelítése az alternatív drogmegelőzés módjában rejlik. A célcsoportot egy olyan témán keresztül kívánja megközelíteni, mely igen vonzó az adott korosztály számára. A popkultúrán és a zenén keresztül próbál közel kerülni hozzájuk.  Ez pedig egy teljesen új megoldást jelent a fiatalok droghasználatának megközelítésére és kezelésére, hiszen eddig kevés olyan alternatív drogmegelőző program valósult meg, mely kifejezetten az ő szemükön keresztül, egy általuk rendkívül népszerű témát feldolgozva gyakorolt közvetlen hatást rájuk. Miért is fontos ez?

 

Az alternatív prevenciós módszer során olyan közösség születik meg, ahol lehetőség van arra, hogy szocializálódjanak, tartozzanak valahová, közös célért dolgozzanak, és hogy személyiségük valós csapatmunka keretein belül fejlődjön. Ezáltal hasznos ismereteket szerezhetnek, elsősorban az ifjúság által nagy gyakorisággal használt internetes kommunikáció működtetésében, sőt maguk szerkeszthetnek az interneten keresztül elérhető zenei műsorokat vagy a függőségekhez kapcsolódó információs blokkokat. Fontos feladat, hogy a különböző tartalmak megfelelő üzeneteket jelenítsenek meg. 

 

Az Alapítvány ennek megfelelően három részre bontotta fel a projektet, mely mind rövidtávon, mind pedig hosszú távon is eredményesnek bizonyult. Az első rész egy előadás-sorozat a rock, a pop és az elektronikus zenei kultúra történetéből és az ehhez szorosan kapcsolódó droghasználat egymásra való kölcsönhatásának bemutatása céljából. A második fázis egy szakmai kurzus média alapismeretekből heti 12 órában, mely többek között magában foglalja a zenei szerkesztést, a zenei blokk készítés szakmai alapismereteit, a különböző újságírási formákat, valamint a rádiós közlések előkészítését. A harmadik rész pedig az adrenalint növelő sporttevékenységeket tartalmazza (búvárúszás, siklórepülés). Ezek a programok kiváltják azt az adrenalin szintet, azt az élményt, amelyet az ebben a korban lévő serdülők kockázatkereső magatartásuk miatt, a drogok használatától vagy más deviáns megnyilvánulástól várnak.

 

A Kiút Alapítvány által szervezett előadások és a rádióval kapcsolatos feladatok által biztosított közösségi tér segít a fiataloknak elkerülni azt, hogy a drogfogyasztás áldozatává váljanak azáltal, hogy egy életképes és egyúttal vonzó alternatívát kínálnak.  Ráadásul a csoportokban elsajátított gyakorlati tapasztalatok növelik az esélyüket a munkaerő piacon, mely pozitív jövőképet biztosíthat számukra és jó esélyt arra, hogy sikeresen integrálódjanak a társadalomba.

 

Az Európa Unió és az alternatív drogmegelőzés

A következő oldalon olvashattok a 2013-2020 között megvalósítandó Drogstratégiáról. A Drogstratégia fő célja mind hazánkban, mind az uniós országokban egy olyan magabiztos, szolidáris és produktív társadalom megvalósítása, ahol lehetőség nyílik kiegyensúlyozott megközelítésben kezelni a kábítószer-probléma hatásait, a lehető legtöbb egészségnyereséget elérve ezzel az egyének és a társadalom számára. További célja a társadalom egészségi állapotának javítása, a szociális és a társadalmi biztonság növelése, a drogfogyasztás mértékének, illetve a legális és illegális droghasználat ártalmainak, valamint kockázatainak és kárainak csökkentése célzott, rendszerszerű, tényeken alapuló és közösségi alapú beavatkozások, valamint nemzetközi együttműködések segítségével.  Az Európai Unió olyan nonprofit szervezeteket, önkéntes egyesületeket, alapítványokat vagy hasonló szervezeteket támogat, amelyek a drog prevenció és a drogellenes célú felvilágosítás területén működnek a drogstratégiának megfelelően.

 

Tupi Zsófia

 

Ezt a cikket az Európai Ifjúsági Portál Facebbook oldalán kommentelheted!

Published: Thu, 03/07/2014 - 10:11


Tweet Button: 

New!


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!

Related links