European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Zöld sziget a Dunán - Célpontban a környezet megóvása

Ha figyelmesen járunk, hazánkban példátlanul sikeres környezetvédelmi megoldásokkal találkozhatunk. Az egyik legújabb fejlesztés a Zöld sziget fantázianevet kapta, amely a Duna élővilágának megóvását tűzte ki elsődleges céljául.

Magyarország számtalan erényei között is kiemelt helyen szerepelnek nagyobb folyóink, melyek között a Duna tölti be a „vezető szerepet”, hiszen a folyami hajózás mellett, változatos élővilágnak ad otthont. A vízi személy- és teherszállítás azonban komoly veszélyforrás is egyben, hiszen a nem megfelelően kezelt hulladékok visszafordíthatatlan pusztítást képesek véghezvinni. A veszélyt felismerve született meg az a kivételes kezdeményezés, melynek segítségével lehetővé válik a hajózás során keletkező, környezetszennyező hulladékok tartós és fenntartható kezelése, ártalmatlanítása.

 

Az Európában példa nélküli, „Zöld sziget” projekt elsődleges célja, hogy megóvja a Duna élővilágát, illetve biztosítsa a folyami hajózás során keletkező veszélyes hulladékok szakszerű feldolgozását. Az ötlet abból a szomorú tényből fakadt, miszerint hazánkban még napjainkban sincs állandó lehetőség az országon keresztülhaladó hajók által termelt veszélyes hulladékok leadására. Tegyék ezt oly módon, amely biztosítja a szennyvíz, illetve a környezetszennyező melléktermék szakszerű ártalmatlanítását, elkerülve a természetre gyakorolt negatív környezeti hatásokat.

 

A Zöld sziget néven futó projekt keretében a folyami hajók számára adott a lehetőség, hogy egyfajta barter keretében megszabaduljanak a szennyező anyagoktól, miközben cserébe kenőanyagokat, üzemanyagot, illetve ivóvizet kaphatnak. Nem is gondolná az ember, hogy a hajók milyen sok szennyező anyagot termelnek használatuk során. A kezdeményezésnek köszönhetően lehetővé vált a szennyvíz, fáradt olaj, géptéri fenékvíz, illetve olajos szilárd hulladékok szakszerű feldolgozása, melyeket egyenesen az érintett hajókról „szereznek be” a Zöld sziget lelkes munkatársai.

 

A Tanker Port Kft. által „megálmodott” tevékenység, saját szavaik szerint „amellett, hogy a környezetre ártalmas hulladékokat kezeli, átveszi és egy részét helyben ártalmatlanítja, magas technológiai színvonalú tankolási és ivóvíz felvételi lehetőséget biztosít a dunai kis- és nagyhajók részére egyaránt.” Ami külön öröm lehet számunkra, hogy a Zöld sziget által nyújtott szolgáltatás minősége európai viszonylatban is kimagasló, hiszen amint azt megfogalmazták, „ez a komplex, integrált szolgáltatás a jelenlegi nyugat európai elvárásokat is felülmúlja.”

 

Szerencsére Európában egyre inkább „divatba jönnek” a környezettudatos megoldások és a fiatal generáció számára láthatóan prioritást élvez a környezetvédelem. Hazánkban egyelőre, ha kis lépésenként is, de megindult a felzárkózás az európai normákhoz, melyek között külön figyelmet érdemelnek a Zöld szigethez hasonló kezdeményezések. Alapvető elvárássá válhat a kezdeményezés, melynek köszönhetően a hazai fejlesztések akár európai szinten is példát mutathatnak, hiszen „nem kell a csodára várni”, ha azt képesek vagyunk magunk is megteremteni.

 

Az ivóvízkészlet kérdése egyre hangsúlyosabb témakörré válik világszerte, mellyel kapcsolatban kiváló alternatívát kínálnak az ehhez hasonló lépések. A folyami hajózás által termelt szennyezőanyagok szakszerű kezelése kiemelt fontosságú, hovatovább kijelenthető, hogy alappillére kell, hogy legyen a hazai környezetvédelemnek.

 

Sok esetben merül fel kritika a környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységeknél, miszerint működésük során további káros anyagok kibocsátása történik meg, illetve, hogy energiafelhasználásának köszönhetően „többet árt, mint használ”. A Zöld sziget projektet ezen a területen is dicséret illeti, hiszen „zöld” tevékenységeihez anélkül képes elektromos energiát előállítani, hogy bármilyen módon is átalakítaná a környezetet.

 

Végezetül, annak demonstrálására, hogy milyen széles spektrumban képes hatékony lépéseket tenni a környezetvédelem érdekében, lássuk, hogy milyen szolgáltatásokat kínál a Zöld sziget projekt:

  • Szennyvíz átvétel

  • Olajos géptéri fenékvíz átvétel és ártalmatlanítás

  • Fáradt olaj átvétel

  • Konyhai hulladék átvétel (elhasznált sütőolaj, vegyszerekkel szennyezett víz)

  • Hajózási tartozékok beszerzése, forgalmazása (kiegészítők, különböző kopó alkatrészek stb.)

  • Motorolaj forgalmazás

  • Hidraulikaolaj forgalmazás

  • Ivóvízzel történő ellátás

 

A folyamatos pozitív visszajelzéseknek köszönhetően azonban nem elégedtek meg a program kiötlői a jelenlegi sikerekkel, mivel ahogy az oldalukon közölték, a közeljövőben egy bunkerhajót is terveznek üzembe helyezni. Ezen már a jelenlegi szolgáltatások mellett, egy komplex környezetvédelmi és ellátó központ is helyet kap, amely tovább bővíti a Zöld sziget által nyújtott lehetőségek széles tárházát.

 

A projekt várhatóan egyre nagyobb szerepet igyekszik majd vállalni a hazai környezetvédelemben, emellett, figyelembe véve az eddigi sikereket, elképzelhető, hogy a megoldások túlnőnek hazánk határain és Európa-szerte elszaporodnak a „Zöld szigetek”. Mindehhez azonban elengedhetetlenül szükséges olyan célokat elérni, mint például a folyóvizek élővilágának megőrzése, környezetbarát vízi közlekedés kialakítása, vagy éppen a biodiverzitás fenntartása.

 

A Zöld sziget legfontosabb mondanivalója azonban az a tény, miszerint adott a lehetőség, hogy változtassunk a minket körülvevő problémákon. A legkisebb lépés is hatalmas változásokat eredményezhet, amelyhez nem szükséges más, mint egy kiváló ötlet és kellő elszántság ahhoz, hogy amit elterveztünk, azt a valóságban is megalkossuk. A környezetvédelem kérdése talán sosem volt olyan sürgető kérdés, mint napjainkban, ezért kiemelten fontos, hogy a Zöld szigethez hasonló kezdeményezések egyre szélesebb társadalmi támogatásban részesüljenek. Nem utolsó sorban egy tökéletes alkalom arra, hogy aki elszántságot és erőt érez magában, tegyen a környezetéért és általa megtalálja a saját küldetését. Sosem feledhetjük el a tényt, hogy a világ nem az ember játszótere és felelősséggel tartozik minden cselekedetéért. Az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezések fenntartják a reményt, hogy a jövőben is lesz mit megőriznünk az utókornak.

 

Balázs Tibor Balázs

 

Ezt a cikket az Európai Ifjúsági Portál Facebook oldalán kommentelheted!