European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Informiranje o Erasmus+ programu tijekom Dana otvorenih vrata udruga

Povodom Dana otvorenih vrata udruga od 5. do 7. lipnja Udruga mladih „Mladi u EU“ će informirati mlade o Erasmus+ programu i Europskom portalu za mlade

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge organizira Dane otvorenih vrata udruga 2014., čiji je cilj građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata građanima od 5. do 7. lipnja. Poseban naglasak je na predstavljanju rezultata projekata i programa udruga financiranih sredstvima iz javnih izvora, kako bi time pridonijeli još većoj otvorenosti i boljoj transparentnosti rada udruga u Hrvatskoj.

 

Udruga Mladi u EU tako će 5. lipnja od 12.00 do 14.00 sati na glavnom gradskom trgu u Šibeniku (ispred šibenskog kazališta) postaviti info pult, gdje će se svi zainteresirani mladi moći informirati o mogućnostima koje za njih pruža Erasmus+ program, kao i o Europskom portalu za mlade.

 

Sutradan, 6. lipnja, udruga će otvoriti svoja vrata u vremenu od 9.00 do 18.00 sati za sve mlade gdje će ih uz pomoć prezentacije na LCD ekranu informirati više o Erasmus+ programu i Europskom portalu za mlade. 

 

Za vrijeme trajanja Dana otvorenih vrata udruga putem info točki koje se nalaze u udruzi mladih Mladi u EU i na Veleučilištu u Šibeniku mladi će se moći informirati o aktivnostima koje udruga provodi. Također će sve informacije biti dostupne putem web stranice udruge i Facebook profila.

 

Additional event information

Booking:

Drop in – no booking required

Event website:

http://www.mladi-eu.hr

Event email address:

info@mladi-eu.hr

Organised by

Name:

Udruga mladih “Mladi u EU”

Address:

Kralja Zvonimira 42, Šibenik - Croatia

Website:

http://www.mladi-eu.hr

venue

Poljana (ispred kazališta), Šibenik - Croatia

Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!