Euroopan nuorisoportaali

Tietoa nuorille eurooppalaisille

© Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Kas tad īsti ir Eiropas Brīvprātīgais darbs?

Esi vecumā no 17 līdz 30 gadiem un vēlies pavadīt 2-12 mēnešus ārzemēs kā brīvprātīgais?

ES programmas "Erasmus+" ietvaros 18-30 gadus veciem jauniešiem ir iespēja doties uz kādu no programmas „Erasmus+” dalībvalstīm vai citu pasaules valsti, kur 2 nedēļas līdz 12 mēnešus strādāt kā brīvprātīgajam sniedzot atbalstu un dažādos veidos palīdzot uzņēmējorganizācijai realizēt tās mērķus ar savām idejām un darbu. Īpaši tiek atbalstīta jauniešu ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām iesaistīšana.

Kā tas notiek?
Eiropas Brīvprātīgā darba projekts ir partnerība starp divām vai vairākām organizācijām. kuras meklē brīvprātīgos savam projektam.

Brīvprātīgie Eiropas Brīvprātīgajā darbā iesaistās tā: viņus nosūta organizācija, kas atrodas viņu dzīvesvietas valstī, un darba periodā viņus uzņem un izmitina organizācija darba valstī.

Projekti ilgst no 2 līdz 12 mēnešiem, un brīvprātīgie var strādāt dažādās nozarēs, piemēram, kultūras, jaunatnes, sporta, bērnu, kultūras mantojuma, mākslas, dzīvnieku labturības, vides un attīstības atbalsta nozarē. Beidzoties darba periodam, saņemsi sertifikātu jeb Jaunatnes pasi (Youthpass), kas apliecina tavu dalību un kurā aprakstīts projekts, kurā piedalījies.

Par dzīvesvietu, transportu, iztiku un apdrošināšanu tev jāmaksā nebūs, un saņemsi arī kabatas naudu.

Kā vari pieteikties?
Ja esi vecumā no 17 līdz 30 gadiem, tev ir divas iespējas:
1) sazinies ar uzņēmējorganizāciju, kura meklē brīvprātīgos jau izvēlētam projektam, VAI
2) sazinies ar nozūtītājorganizāciju, lai apspriestos par kāda projekta sākšanu.

Organizāciju, ar ko sazināties, var atrast akreditēto organizāciju datubāzē.
Valstis, uz kurām var braukt strādāt, ir atrodamas programmas vadlīnijās.

ES programmas "Erasmus+" jaunatnes jomas projektus Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Zvani un piesakies konsultācijai  - tālr. 67358065.