European Youth Portal

Information and opportunities for young people across Europe.

Video: 

Creative Europe: 'What's in it for me?'


Kreatívna Európa v pohybe: šanca pre profesionálov v oblasti kultúry.

Objav možnosti ako sa umelci, filmári, performeri, milovníci kníh a kina alebo všetci profesionáli v kreatívnej a kultúrnej oblasti môžu zúčastniť programu Kreatívna Európa.

Preštuduj si výzvu na predkladanie návrhov a ak by si mal/mala nejaké otázky, kontaktuj kanceláriu Kreatívna Európa vo svojej krajine.