European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Mokslo vizitai Regionų komitete

Committee of the Regions, Welcome to Trainees Candidates Video

Kiekvienais metais Regionų komitetas suteikia trumpalaikių mokslo vizitų galimybę jauniems žmonėms iš visos Europos ir ne tik iš jos.

Trumpalaikiai studijų vizitai trunka nuo 1 iki 4 mėnesių ir galima atvykti į vieną iš šio komiteto skyrių. Vizitai yra neapmokami. Svarbu yra tai, kad studijų, darbo arba atliekamų tyrimų sritis būtų aktuali kaip Regionų komiteto vykdomos politikos dalis arba atitiktų vieną iš šio komiteto darbo sričių.

 

Kandidatui keliami reikalavimai daugiausiai priklauso nuo pasirinkto skyriaus, kadangi vienų skyrių darbas yra administracinis, o kitų – politinis.

 

Kandidatai turi:

  • Būti iš ES valstybės narės arba šalies kandidatės;
  • Būti pabaigę bakalauro studijas;
  • Puikiai kalbėti bent viena iš ES darbo kalbų (anglų arba prancūzų k.);
  • Gebėti įrodyti, kad jiems reikia pagilinti savo žinias apie Regionų komitetą dėl darbo, akademinių priežasčių arba dėl atliekamų tyrimų.

 

Paraišką reikia siųsti paštu į Stažuočių tarnybą (angl. Traineeship Office). Datos, iki kurios reikėtų tai padaryti, nėra.

Published: Thu, 10/04/2014 - 14:50


Tweet Button: 

New!


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!

Related links