European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Volontiranjem do kompetencija!

potvrda o kompetencijama
© shutterstock.com - Sakuoka
Hrvatska se pridružuje europskim zemljama koje imaju uređen sustav priznavanja neformalnog i formalnog učenja – odsada osim evidencije angažmana u volonterskoj knjižici, kao volonter imaš pravo i na potvrdu o stečenim kompetencijama.

Što je Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje?

Radi se o dokumentu koji potvrđuje sudjelovanje volontera/ke i opisuje njihove aktivnosti, te ono što su naučili tijekom volontiranja koristeći kao okvir ključne kompetencije cjeloživotnog učenja. Prema članku 34. Zakona o volonterstvu Zakona o volonterstvu, na zahtjev volontera i u prethodnu najavu organizator volontiranja dužan je izdati potvrdu o kompetencijama stečenim volontiranjem, ukoliko se radilo o dugotrajnom volontiranju.

 

Proces praćenja kompetencija nastoji odgovoriti na potrebu da se kompetencije stečene volontiranjem učine vidljivima i korisnima za nastavak obrazovanja i sudjelovanje na tržištu rada.

 

Koje su kompetencije u pitanju?

 • komunikacija na materinskom jeziku
 • komunikacija na stranim jezicima
 • digitalna kompetencija
 • matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji
 • kompetencija učiti kako učiti
 • socijalna i građanska kompetencija
 • inicijativnost i poduzetnost
 • kulturna svijest i izražavanje
 • ostalo (znanja i vještine koje se ne uklapaju u prethodno navedeno)

 

Zašto je važno pratiti razvoj kompetencija?

 • osobni razvoj: određivanje osobnih interesa, talenata i životnih ciljeva
 • profesionalni razvoj: unaprjeđenje položaja na tržištu rada
 • nastavak obrazovanja: neke obrazovane institucije pri upisu posebno vrednuju volonterski angažman
 • nastavak volonterskog angažmana: određivanje područja budućih volonterskih angažmana.

 

Autor: PRONI Centar za socijalno podučavanje / Ana Kedveš

 

 

Published: Mon, 07/04/2014 - 10:39


Tweet Button: 

New!


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!

Related links