Pravdepodobne používate staršiu verziu prehliadača Microsoft Internet Explorer. Táto webová lokalita je optimalizovaná pre Internet Explorer – verzia 9 a vyššie. Ak chcete využívať všetky prvky tejto lokality, odporúčame inštaláciu vyššej verzie vášho prehliadača. Navštívte webovú lokalitu spoločnosti Microsoft http://www.microsoft.com, kde si môžete stiahnuť novšiu verziu prehliadača Internet Explorer.

Európsky portál pre mládež

Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.


flag

Vyjadrite svoj názor

© iStockphoto.com - gunnar3000

Decide on your vote in May with Electio 2014

Haven't really made up your mind on your vote in May? Enter www.electio2014.eu and join the new web platform - and mobile app - designed to help you decide which candidate or party to vote for in the 2014 European Parliament elections.

Match your vote

By voting on 20 important issues that Members of the European Parliament (MEPs) have also voted on in the last five years, you can find out which sitting MEP or new candidate most closely matches your views.

 

Elect the President

The outcome of the European Parliament elections will help determine who becomes the next President of the European Commission, by attributing skills and voting on each candidate listed. 

 

Use your vote

Electoral rules for European Parliament elections vary from country to country; applicable rules are explained both at the EU level and for each of the 28 Member States.

 

The Electio2014 platform ('Electio' means 'the choice' in Latin) was developed by VoteWatch Europe, an independent organisation which monitors and analyses the decision-making activities of the EP and the EU Council of Ministers.