Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Video: 

Creative Europe: 'What's in it for me?'


Creative Europe in motion: what's in it for cultural professionals?

Find out how artists, film makers, performers, book and cinema lovers and all types of cultural and creative professionals can take part in Creative Europe programme.

Keep an eye on the calls for proposals and should you have any questions, you can always contact the Creative Europe Desk in your country.