Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Video: 

Happy Voting


Happy voting in May!

Watch Europeans from all walks of life dancing to Pharrell William's 'Happy Formula'; a construction worker, an accountant, a teacher, a nudist, a drag queen, a student and several members of the European Parliament wish you a happy voting!

Happy Voting is Europe's first non-institutional and large-scale campaign on voter awareness and youth participation launched before the European Elections 2014. 
 

Enjoy the video, share it with your friends and don't forget to #VoteInMay!