Διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του Microsoft Internet Explorer. Ο ιστότοπος αυτός λειτουργεί άριστα με Internet Explorer έκδοση 9 και μεταγενέστερη, γι’ αυτό θα πρέπει να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως τον ιστότοπο. Τηλεφορτώστε μια νεότερη έκδοση του Internet Explorer από τον ιστότοπο http://www.microsoft.com της Microsoft.

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.


flag

Πείτε τη γνώμη σας

Video: 

Happy Voting


Happy voting in May!

Watch Europeans from all walks of life dancing to Pharrell William's 'Happy Formula'; a construction worker, an accountant, a teacher, a nudist, a drag queen, a student and several members of the European Parliament wish you a happy voting!

Happy Voting is Europe's first non-institutional and large-scale campaign on voter awareness and youth participation launched before the European Elections 2014. 
 

Enjoy the video, share it with your friends and don't forget to #VoteInMay!