Tá sé tugtha dár n-aire againn go bhfuil seanleagan de bhrabhsálaí idirlín Microsoft á úsáid agat. Tá an suíomh gréasáin seo curtha in oiriúint do leagan 9 den bhrabhsálaí sin; mar sin, b'fhéidir nár mhiste duit do bhrabhsálaí a uasghrádú sa chaoi is go bhféadfaidh tú lánleas a bhaint as feidhmeanna uile an tsuímh ghréasáin seo. Chun an leagan is úire de bhrabhsálaí idirlín Microsoft a íoslódáil, gabh chuig suíomh gréasáin Microsoft http://www.microsoft.com.

Tairseach Eorpach na hÓige

Eolas agus deiseanna do dhaoine óga ar fud na hEorpa.


flag

Do chuid ceart

A picture
© fotolia.com - Art Allianz

Prava potrošača – znaš li koja su tvoja prava?

Pravo Europske unije daje svim Europljanima određena prava potrošača. Kako bi mogao osigurati poštovanje svojih prava, moraš znati o kojim pravima se radi.

Prava potrošača u EU-u odnose se na ugovore, hranu, zdravlje, prava na internetu i druga područja. Kada sljedeći put kupiš neispravan proizvod iz neke druge države EU-a ili tvoj let bude odgođen ili otkazan, možeš saznati koja su tvoja prava te pročitati nešto o drugim slučajevima na ove dvije web stranice:
 

 

 

Pomoć i savjeti

Michel, koji živi u Francuskoj, naručio je digitalni fotoaparat s njemačke web stranice. Platio je 300 EUR predujma za fotoaparat i onda je obaviješten da je prodavač fotoaparat poslao poštom. Međutim, novi fotoaparat nikad nije stigao. Michel se pokušao trgovcu obratiti nekoliko puta, ali kada nije dobio nikakav odgovor, obratio se za pomoć Europskom potrošačkom centru (ECC) u Francuskoj. Francuski ECC  povezao se putem interneta s njemačkim potrošačkim tijelom koje se moglo obratiti izravno prodavaču. Budući da prodavač nije imao dokaz o plaćenoj poštarini, morao je Michelu poslati novi fotoaparat.
 

Ako imaš sličnih problema, široka mreža Europskih potrošačkih centara (ECC-Net) nudi ti besplatnu pomoć i savjete potrošačima. Pomoć možeš dobiti putem interneta ili u svojoj zemlji jer Europski potrošački centar postoji u svakoj državi EU-a (i u Norveškoj i Islandu).
 

Pročitaj više o tome

Ako želiš naučiti više o svojim pravima, Dolceta nudi module na internetu o ljudskim pravima, uslugama, sigurnosti proizvoda, održivoj potrošnji i financijskim uslugama.

 

Dnevnik Europe daje ti informacije o institucijama EU-a i pitanjima, kao što su zdravlje i zaštita potrošača, studiranje u inozemstvu itd.