Tá sé tugtha dár n-aire againn go bhfuil seanleagan de bhrabhsálaí idirlín Microsoft á úsáid agat. Tá an suíomh gréasáin seo curtha in oiriúint do leagan 9 den bhrabhsálaí sin; mar sin, b'fhéidir nár mhiste duit do bhrabhsálaí a uasghrádú sa chaoi is go bhféadfaidh tú lánleas a bhaint as feidhmeanna uile an tsuímh ghréasáin seo. Chun an leagan is úire de bhrabhsálaí idirlín Microsoft a íoslódáil, gabh chuig suíomh gréasáin Microsoft http://www.microsoft.com.

Tairseach Eorpach na hÓige

Eolas agus deiseanna do dhaoine óga ar fud na hEorpa.


flag

Obair dheonach

A picture
© shutterstock.com - Petrenko Andriy

Tražiš li prilike za volontiranje?

Ako se želiš pridružiti sve većem broju mladih koji volontiraju u Europi i cijelom svijetu, postoje mnoga mjesta na internetu gdje možeš naći priliku koja ti najbolje odgovara!

Volontirati može svatko. Potrebna ti je samo motivacija, suosjećanje i volja za rad i učenje od ljudi u zajednici.
 

Ljudi odlučuju volontirati iz mnogih razloga, obično kako bi se odužili za nešto ili pomogli drugima u životu. Bez obzira kada odlučiš volontirati ili što odlučiš raditi, to će ti donijeti brojne koristi. Volontiranjem ćeš pozitivno utjecati na živote ljudi, na zajednicu i na okoliš. Imat ćeš priliku upoznati nove ljude i povećati svoju socijalnu osviještenost.
 

Iskustvo volontiranja može pridonijeti i tvojoj profesionalnoj karijeri jer ćeš razviti i naučiti nove društvene, tehničke i timske vještine kao i vještine rješavanja problema. 
 

"Ljepota je volontiranja u tome što kada daješ, mnogo više dobiješ natrag."

 

Gdje tražiti:

Eurodesk: prilike za mlade

Creative corners: kreativno volontiranje

Cross-Cultural Solutions: međunarodno volontiranje

Global Volunteer Network: volonterske mogućnosti u više od 20 zemalja

Idealist.org: volonterske prilike u svijetu

Service Civil International: volontiranje za mir

Volunteer Action Counts: podijeli svoje volonterske aktivnosti

World Wide Helpers: tisuće dostupnih projekata iz cijelog svijeta