Διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του Microsoft Internet Explorer. Ο ιστότοπος αυτός λειτουργεί άριστα με Internet Explorer έκδοση 9 και μεταγενέστερη, γι’ αυτό θα πρέπει να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως τον ιστότοπο. Τηλεφορτώστε μια νεότερη έκδοση του Internet Explorer από τον ιστότοπο http://www.microsoft.com της Microsoft.

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.


flag

Σχολείο και πανεπιστήμιο

Video: 

Erasmus Village English Final Audio


Erasmus+ in motion: welcome to the Erasmus village

Are you a teacher, youth worker or lecturer? Check out this fun cartoon and find out how the Erasmus+ programme can work for you!

"Erasmus+ is an opportunity for you and your organisation to reach your full potential". The programme will support over 125000 institutions and organisations to work with peers in other countries in order to innovate and modernise teaching practice and youth work. Together they will help ensure that young people and adults get the skills they need to succeed in today's world. Interested?

 

How to apply

Start by reading the programme guide to find the action that suits you best. If you need more information on the process, you can always contact your National Agency for further information.

 

Welcome to Erasmus village and good luck!