European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Sport u Erasmus+ programu

Erasmus+ sport
© European Commission
Erasmus+ program po prvi put uključuje i potporu za projekte u području sporta

Erasmus+ pridonijet će razvoju europske dimenzije u sportu. U sportu je naglasak na transnacionalnim projektima za potporu amaterskom sportu i rješavanje prekograničnih izazova, poput namještanje utakmica i drugih sportskih natjecanja, dopinga, nasilja i rasizma, te za promicanje dobrog upravljanja, ravnopravnosti spolova, socijalne uključenosti i tjelesne aktivnosti za sve.

 

Moguće je prijaviti projekte unutar dvije aktivnosti: zajednička partnerstva i neprofitni događaji u području sporta. Više informacija može se naći u Vodiču kroz program Erasmus+. Rokovi za prijavu projekata su 14. ožujka (samo za neprofitne događaje) i 15. svibnja (za obje aktivnosti).

 

Aktivnosti vezane uz sport su centralizirane te su u potpunosti u nadležnosti Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu u Bruxellesu.

 

Izvršna agencija organizirala je informativni dan na temu sporta. Na ovoj stranici možete naći održane prezentacije o pozadini i kontekstu programa, ciljevima i prioritetima, prihvatljivim aktivnostima te kriterijima i načinu prijave projekata. Također će biti dostupna i snimka cijelog događanja. 

 

Sva pitanja o prijavi projekata mogu se uputiti direktno Izvršnoj agenciji putem maila.

Published: Fri, 07/02/2014 - 15:35


Tweet Button: 

Related links


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!