European Youth Portal

Information and opportunities for young people across Europe.

Video: 

Jaunimo garantijos


„Jaunimo garantija“ – priemonė prieš jaunimo nedarbą

„Jaunimo garantija“ – tai iniciatyva, užtikrinanti, kad visi jaunesni nei 25 metų žmonės gautų kokybiškus ir realius pasiūlymus per keturis mėnesius nuo mokyklos baigimo ar išėjimo iš darbo.

Šis pasiūlymas gali būti darbas, gamybinė praktika, stažuotė ar tolesnio mokymosi galimybės, pritaikyti prie individualių poreikių ir situacijos.

 

Jaunimo garantijos“ vystymui ir įgyvendinimui užtikrinti būtinas sklandus ir efektyvus visų dalyvaujančių pusių (valdžios institucijų, įdarbinimo agentūrų, mokslo ir švietimo įstaigų, verslo sektoriaus, darbdavių, profsąjungų ir pan.) bendradarbiavimas. Gaudamos Europos Komisijos paramą, ES šalys vysto atskirus „Jaunimo garantijos“ įgyvendinimo planus. Pavyzdžiui, Suomija jau sukūrė „Jaunimo garantijos“ planą. 2011 metais 83.5% šios šalies jaunųjų darbo ieškotojų sulaukė sėkmingo pasiūlymo per tris mėnesius nuo tai laiko, kai jie užsiregistravo kaip bedarbiai.