European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Řecko převzalo evropské předsednictví

© Greek Presidency
© Greek Presidency
V období od 1. ledna do 1. července 2014 předsedá Řecko Radě Evropské unie. Je to už po páté od roku 1981, kdy země vstoupila do EU.

Řecké předsednictví je poslední z tria předsednictví Irsko-Litva-Řecko. Tyto 3 členské země se dohodly na společných prioritách na 18 měsíců.
 

Každý členský stát, který předsedá EU, má seznam úkolů: nastavení priorit EU pro období příštích šesti měsíců, zprostředkování a připrava jednání a kompromisů mezi členskými státy, organizace práce Rady, organizace a řízení jednání výborů a různých pracovních skupin.
 

Řecké předsednictví bude pracovat na:

  •     podpoře udržitelného hospodářského růstu a vytváření pracovních míst a soudržnosti
  •     posílení další integrace EU a eurozóny
  •     zviditenění pozitivních aspektů migrace a mobility
  •     uznávání výhod mořských a námořních činností


Kompletní program a priority řeckého předsednictví najdete na oficiálních webových stránkách předsednictví.

Published: Fri, 03/01/2014 - 15:27


Tweet Button: 

New!


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!

Related links