We noticed that you are using an older version of Microsoft Internet Explorer. This website is optimised for Internet Explorer version 9 and later, so please consider upgrading your browser so that you can enjoy all of this website's features. Visit the Microsoft website http://www.microsoft.com to download a newer version of Internet Explorer.

European Youth Portal

Information and opportunities for young people across Europe.


flag

News

© Greek Presidency
© Greek Presidency

Řecko převzalo evropské předsednictví

V období od 1. ledna do 1. července 2014 předsedá Řecko Radě Evropské unie. Je to už po páté od roku 1981, kdy země vstoupila do EU.

Řecké předsednictví je poslední z tria předsednictví Irsko-Litva-Řecko. Tyto 3 členské země se dohodly na společných prioritách na 18 měsíců.
 

Každý členský stát, který předsedá EU, má seznam úkolů: nastavení priorit EU pro období příštích šesti měsíců, zprostředkování a připrava jednání a kompromisů mezi členskými státy, organizace práce Rady, organizace a řízení jednání výborů a různých pracovních skupin.
 

Řecké předsednictví bude pracovat na:

  •     podpoře udržitelného hospodářského růstu a vytváření pracovních míst a soudržnosti
  •     posílení další integrace EU a eurozóny
  •     zviditenění pozitivních aspektů migrace a mobility
  •     uznávání výhod mořských a námořních činností


Kompletní program a priority řeckého předsednictví najdete na oficiálních webových stránkách předsednictví.