European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Hva kan Erasmus+ tilby deg som er ung?

Video: 

82178551

Finn ut hvordan Erasmus+ kan gi deg nye muligheter til å studere, ta arbeid eller jobbe frivillig i utlandet i 2014.

Europas mest suksessfulle utvekslingsprogram Erasmus+ blir nå lansert i en ny og utvidet versjon: Erasmus+. Det nye programmet bringer sammen sju eksisterende EU-programmer på feltene utdanning, opplæring og ungdom i ett felles program. I tillegg gis det for første gang støtte til prosjekter innenfor sport. Hvilke muligheter gir dette deg som er ung?

 

Noen av mulighetene i tall:

  • 2 millioner studenter får studere eller lære i utlandet;
  • 650.000 elever på yrkesfag og lærlinger vil ta deler av utdanningen i utlandet;
  • 200.000 studenter på masternivå vil nyte godt av en ny lånegaranti, og det vil deles ut mer enn 25.000 stipender for Joint Master Degrees;
  • 500.000 unge vil jobbe som frivillige eller delta på utvekslingsprosjekter i utlandet;
  • 800.000 forelesere, lærere, kurspiloter, utdanningspersonell og ungdomsarbeidere vil undervise eller lære i utlandet.

 

Mulighetene er der for alle: ungdom, elever i videregående skole og på yrkesfag, studenter, lærere og ungdomsarbeidere kan bo og lære i et annet land som følge av det nye EU-programmet, som har som mål å styrke ferdigheter og jobbmuligheter for unge i hele Europa.

 

Vil du vite mer?

Flere detaljer om Erasmus+ finner du på den offisielle nettsiden og på Facebook-siden til programmet. Du kan også følge diskusjonen på Twitter!

 

Hvordan søke?

Ta kontakt med Det nasjonale kontoret for Erasmus+ I ditt hjemland eller Executive Agency (EACEA) i Brussel.

 

I Norge er det to nasjonale kontorer for Erasmus+:

 

Nasjonalkontor for ungdomsfeltet (Aktiv Ungdom): Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 

Nasjonalkontor for utdanning, opplæring og sport: Senter for internasjonalisering av utdanning

Published: Fri, 03/01/2014 - 10:59


Tweet Button: 

Related links


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!