We noticed that you are using an older version of Microsoft Internet Explorer. This website is optimised for Internet Explorer version 9 and later, so please consider upgrading your browser so that you can enjoy all of this website's features. Visit the Microsoft website http://www.microsoft.com to download a newer version of Internet Explorer.

European Youth Portal

Information and opportunities for young people across Europe.


flag

Jobs

Video: 

Youth Guarantee - Youth Employment


Garancija protiv nezaposlenosti mladih

Garancija za mlade osigurava da svi mladi ispod 25 godina mogu dobiti kvalitetnu, konkretnu ponudu unutar 4 mjeseca od završetka školovanja ili gubitka posla

U Garanciji za mlade navodi se da, kako bi se suzbila nezaposlenost mladih, mladi trebaju dobiti ponudu za posao, pripravništvo,  stručnu praksu ili nastavak obrazovanja, koji trebaju biti prilagođeni svakoj osobi, njegovim potrebama i situaciji.

Kako bi se osigurao daljnji razvoj i djelovanje Garancije za mlade, treba postojati snažna suradnja između svih uključenih strana (javnih institucija, zavoda za zapošljavanje, institucija u obrazovanju i osposobljavanju, poslodavaca, gospodarskih komora, itd.). Uz potporu Europske komisije, države članice EU razvijaju svoje nacionalne planove implementacije Garancije za mlade.