European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Een garantie tegen jeugdwerkeloosheid

Photo by: Labour Youth http://www.flickr.com/photos/labouryouth/
Youth Guarantee verzekert dat alle jongeren onder de 25 een kwalitatief goed en concreet aanbod krijgen binnen 4 maanden nadat ze school hebben verlaten of werkeloos raken.

Youth Guarantee - Youth Employment

 

Youth Guarantee stelt dat het een aanbod moet zijn voor een baan, leer- werkplek, stage of een vervolgopleiding. Bij het aanbod moet gekeken worden naar de situatie en behoefte van elke individuele kandidaat.


Om ervoor te zorgen dat Youth Guarantee ook echt gaat werken, moet er een sterke samenwerking ontstaan tussen de partijen die hiermee te maken hebben (overheid, werkgelegenheden, onderwijs- en opleidingsinstellingen, de zakenwereld, werkgevers, vakbonden, etc.) Met steun van de Europese Commissie, ontwikkelen alle EU lidstaten hun eigen nationale Youth Guarantee implementatie plan. Finland heeft bijvoorbeeld al een Youth Guarantee opzet en in 2011 kreeg al 83.5% van de jonge banenzoekers in dat land binnen 3 maanden nadat ze werkeloos waren geworden een succesvol aanbod.

 

Published: Fri, 20/12/2013 - 11:51


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!