European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Erasmus+ službeno usvojen!

Erasmus+
© iStock - Christopher Futcher
Više od 4 milijuna osoba imat će priliku studirati, osposobljavati se, raditi ili volontirati u inozemstvu. Europski parlament odobrio je novi program, koji bi trebao započeti u siječnju 2014.

Erasmus+, novi program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport ima za cilj jačanje vještina, podizanje zapošljivosti osoba koje sudjeluju u programu, kao i modernizaciju sustava obrazovanja, osposobljavanja i rada s mladima. Novi program ujedinjuje postojeće sheme koje Europska unija nudi u ovim područjima, kao što su Program za cjeloživotno učenje (s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), program Mladi na djelu i pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink te program za suradnju s industrijaliziranim državama). Ovakvo ujedinjenje približit će prijaviteljima dostupne mogućnosti, a pristup će im biti olakšan i brojnim pojednostavljenjima koja se očekuju u novom programu. 

 

Erasmus+ omogućit će:

  • financijsku potporu za 2 milijuna studenata za studiranje i osposobljavanje u inozemstvu, uključujući i 450 000 praktikanata 
  • boravak 650 000 učenika i polaznika programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u inozemstvu 
  • financijsku potporu za podučavanje ili vođenje programa osposobljavanja u inozemstvu za 800 000 nastavnika, profesora, voditelja programa i osoba uključenih u rad s mladima 
  • korištenje jamstava za pozajmice za financiranje studija u inozemstvu za 200 000 studenata diplomskih studija
  • volontiranje u inozemstvu ili sudjelovanje u razmjenama mladih za 500 000 mladih
  • financijsku potporu za stjecanje združenog stupnja, odnosno završavanje programa koji organiziraju barem dva strana visoka učilišta, za 25 000 studenata
  • financijsku potporu za 125 000 ustanova ili organizacija uključenih u obrazovanje, osposobljavanje i/ili aktivnosti mladih za ostvarivanje više od 25 000 strateških partnerstava usmjerenih na ostvarivanje i promicanje razmjene iskustava i znanja
  • osnivanje 300 ‘udruženja znanja' i ‘udruženja sektorskih vještina' između 3 500 obrazovnih ustanova i poduzeća radi povećanja zapošljivosti te poticanja inovativnosti i poduzetništva
  • financijsku potporu za 600 partnerskih projekata u području sporta, uključujući europske neprofitne događaje

Published: Mon, 09/12/2013 - 13:28


Tweet Button: 

Related links


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!