European Youth Portal

Information and opportunities for young people across Europe.


Noorsootöö aitab noored tööle

Noorsootöö nädala üldeesmärk on anda noorsootöö tegijatele võimalus Eestis nende poolt tehtavat hea tööd esile tõsta kohalikul ja riiklikul tasandil nii otsustajate kui ka laiema avalikkuse silmis.

 

Noorsootöö nädala üldeesmärk on anda noorsootöö tegijatele üleriigiline võimalus nende poolt tehtavat hea tööd esile tõsta kohalikul ja riiklikul tasandil  nii otsustajate kui ka laiema avalikkuse silmis. Tänavuse aasta teema on „Noorsootöö aitab noored tööle“. Noorsootöö nädala teemaga „Noorsootöö aitab noored tööle“ soovime tähelepanu pöörata noorsootöö kaudu loodavatele võimalustele töökogemuse omandamiseks, üleminekute toetamiseks, tööelu paremaks tundmiseks ning selliste oskuste ja teadmiste omandamiseks, mis aitavad noorel tööturul kindlamas seisus olla. Loe lisa siit.