European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Erasmus+ adoptat oficial!

Erasmus+
© iStock - Christopher Futcher
Peste 4 milioane de persoane vor beneficia de sprijin pentru a studia, a urma cursuri de formare, a munci sau a desfășura activități de voluntariat în străinătate. Aprobat de Parlamentul European, programul va începe din ianuarie 2014.

Erasmus+, noul program al UE pentru educație, formare, tineret și sport, are ca scop stimularea dezvoltării competențelor și a capacității de inserție profesională și sprijinirea modernizării sistemelor de învățământ, de formare profesională și pentru tineret. Noul program Erasmus+ combină toate programele actuale ale UE pentru educație, formare profesională, tineret și sport, inclusiv programul “Învățare pe tot parcursul vieții” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programul “Tineret în Acțiune” și cinci programe de cooperare internațională (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul de cooperare cu țările industrializate). Acest lucru va facilita înțelegerea de către candidați a oportunităților disponibile, în timp ce alte simplificări vor facilita la rândul lor accesul la program.

 

Cine sunt beneficiarii Erasmus+?

  • 2 milioane de studenți din învățământul superior vor avea posibilitatea să studieze sau să se formeze profesional în străinătate, inclusiv în cadrul a 450 000 de stagii de practică;
  • 650 000 de ucenici și de studenți din învățământul profesional vor primi burse ca să studieze, să se formeze profesional sau să lucreze în străinătate;
  • 800 000 de profesori din învățământul preuniversitar, lectori, formatori, membri ai personalului didactic și lucrători din domeniul tineretului vor avea oportunitatea de a preda sau de a oferi cursuri de formare profesională în străinătate;
  • 200 000 de studenți masteranzi care urmează un ciclu complet în altă țară vor beneficia de garanții ale împrumuturilor;
  • peste 500 000 de tineri vor putea desfășura activități de voluntariat în străinătate sau vor putea participa la programe de schimb de experiență pentru tineret;
  • peste 25 000 de studenți vor primi burse pentru a urma programe comune de masterat, ceea ce înseamnă a studia la cel puțin două instituții de învățământ superior din străinătate;
  • 125 000 de școli, instituții de învățământ profesional și de formare, instituții de învățământ superior și de învățământ pentru adulți, organizații pentru tineret și întreprinderi vor primi finanțare pentru a institui 25 000 de “parteneriate strategice”, cu scopul de a promova schimbul de experiență și crearea contactelor cu piața muncii;
  • 3 500 de instituții de învățământ și întreprinderi vor primi sprijin pentru crearea a peste 300 de “Alianțe ale cunoașterii” și “Alianțe ale competențelor sectoriale” pentru a stimula capacitatea de inserție profesională, inovarea și spiritul antreprenorial;
  • 600 de parteneriate în domeniul sportului, inclusiv evenimente europene de tip non-profit, vor beneficia de asemenea de finanțare.