Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

Apzinies savu motivāciju – brauktvainebraukt.lv

Ekrānkopija no VIAA mājaslapas www.brauktvainebraukt.lv
Ekrānkopija no VIAA mājaslapas www.brauktvainebraukt.lv
Pirms svarīgu lēmumu pieņemšanas ir svarīgi saprast, vai esi gatavs šai izvēlei un pārmaiņām, it īpaši, ja tas ir saistīts ar došanos uz ārzemēm. Savu gatavību braukt var pārbaudīt portālā brauktvainebraukt.lv.

Ieskaties tajā, un varbūt tas liks aizdomāties un palīdzēs ieraudzīt savu ieceri par ārzemēm citā gaismā. Vairāk par portālu stāsta Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departamenta vecākā programmas speciāliste Ilze Astrīda Jansone.

 

Kāda bija ierosme izveidot šo portālu?
Eiropā daudzviet cīnās ar neaktīviem iedzīvotājiem, kuriem nav intereses doties uz citu valsti mācīties, strādāt vai gūt praktisku pieredzi. Uzskata, ka šāds intereses trūkums kavē kopējas Eiropas identitātes veidošos. Savukārt Latvijā, sevišķi ekonomiskās krīzes dziļākajā punktā daudzi cilvēki bija gatavi pamest valsti, daudz par to nedomājot. Ieraudzījām informācijas materiālu, ko Somijas kolēģi Starptautiskās mobilitātes centrā CIMO bija izveidojuši, lai iedrošinātu cilvēkus apzināt savas spējas un saskatīt iespējas savus mērķus īstenot ārzemēs, un nolēmām, ka tas varētu arī noderēt, lai palīdzētu cilvēkiem Latvijā izvērtēt savu izvēli doties uz ārzemēm – saprast, vai tai ir kāds racionāls pamats.

 

Kam portāls ir paredzēts, un kāda ir tā mērķauditorija?
Portālu var izmantot, lai iedrošinātu cilvēkus apzināt savas spējas un saskatīt iespējas savus mērķus īstenot ārzemēs, arī gatavojoties mācību praksei. Mērķauditorija ir jebkurš cilvēks aptuveni no 16 gadu vecuma, kurš apsver iespēju braukt uz ārzemēm nevis kā tūrists, bet lai uz laiku iekļautos vietējā sabiedrībā.

 

Par kādām jomām portālā var meklēt informāciju?
Portālā ir informācija par citu cilvēku pieredzi ārzemēs un par to, kā sagatavoties braucienam mācību vai darba nolūkā, arī informācijas avoti par Latviju, jo ārzemēs cilvēks nevilšus kļūst par Latvijas pārstāvi, kam var uzdot dažādus jautājumus. Ietvertie vingrinājumi palīdz aptvert tādas tēmas kā attieksme pret svešo, aizspriedumi pret citām valstīm, gatavība ceļot, gaidāmās pārmaiņas un attieksme pret tām, sevis izpratne, starpkultūru prasmes, motivācija doties uz citu valsti.

 

Vai ir iespēja vietnē iepazīties ar citu lietotāju ceļojumu pārskatiem?
Mūsu mērķis ir dot cilvēkiem iespēju ielūkoties sevī, savā motivācijā, lai pieņemtu atbilstošāko lēmumu – braukt vai nebraukt. Sevis izzināšanas process ir samērā intīms, tādēļ informācija, ko cilvēks ieraksta savā profilā, ir konfidenciāla – to var redzēt tikai pats lietotājs. Arī mēs informāciju redzam tikai anonīmā veidā.

 

Kādi pētījumi no aizpildītajām ceļojumu pārskatu anketām tiek veikti?
Mūsu mērķis bija gūt informāciju par to, kādi ir cilvēku priekšstati par mobilitāti un kādi ir lielākie klupšanas akmeņi, ar kuriem cilvēki saskaras, braucot uz ārzemēm mācīties vai strādāt. Gribējām noskaidrot, kāda informatīvā vai metodiskā palīdzība būtu vajadzīga, lai iegūtā pieredze būtu labāk izmantojama, atgriežoties Latvijā. Jāuzsver, ka nedomājam par emigrācijas veicināšanu, bet gan par to, lai palīdzētu cilvēkiem iegūt tās zināšanas un prasmes, kas viņiem ir vajadzīgas, lai īstenotu savus tālākos karjeras mērķus – vēlams, Latvijā.
Taču, dati ir izmantojami tikai ar lietotāju piekrišanu. Pašlaik to cilvēku skaits, kas ir atzīmējuši, ka neiebilst pret datu izmantošanu pētnieciskos nolūkos, ir salīdzinoši neliels. Līdz ar to nav īsta pamata izdarīt secinājumus.

 

Vai ir kādas svarīgākās lietas, pēc kurām vadoties var saprast, vai tu esi gatavs braukt?
Svarīgākais moments ir motivācija – vai iemesls, kas liek braukt uz ārzemēm, ir pietiekami nozīmīgs, lai tā dēļ cilvēks būtu gatavs cīnīties ar grūtībām. Katram ir savs slieksnis, kas ir „grūtības”. Tādēļ ir svarīgi sevi pazīt. Portālā iekļautie vingrinājumi ir domāti, lai veicinātu šo sevis un savas motivācijas apzināšanu.

 

Kas ir obligāti jāņem vērā, ja vēlas braukt?
Ir vairāki nozīmīgi jautājumi, kuri būtu jārisina pirms braukšanas uz ārzemēm. Ieskatu var gūt gan brauktvainebraukt.lv sadaļā Sagatavošanās darbi, gan arī Studiju ceļvedī Eiropā, sadaļā Dodoties uz ārzemēm. Ļoti nozīmīga ir uzturēšanās mērķim atbilstošas valodas prasme. Ir jābūt spējīgam sazināties svešvalodā, kuru lieto zemē, uz kuru paredzēts braukt. Tā var nebūt attiecīgās valsts valoda, lai gan būtu vēlams zināt vismaz valsts valodas pamatus. Ja ir valodas zināšanas, tad ir lielāka drošība par iespējām risināt jebkuras situācijas, kas radīsies uzturēšanās laikā.

 

Kādas noderīgas saites var meklēt portālā?
Portālā ir saites uz studentu mobilitātes programmu Erasmus, Eiropas nodarbinātības tīklu EURES, organizāciju YFU (Jaunatne par saprašanos), žurnālu Ziemeļu stāsti, Wikipedia aprakstiem par pasaules valstīm, interneta Studiju ceļvedi Eiropā, Latvijas valsts mājaslapu, Tūrisma attīstības aģentūras lapu latvia.travel, Euroguidance Studiju ceļvedi Eiropā.

 

Vai portālā var meklēt informāciju arī tie, kuri strādā ar jauniešiem?
Tie, kuri strādā ar jauniešiem, ir aicināti iepazīties ar portālu un tā iespējām, izmantot šo rīku, lai apspriestu tēmas par mobilitāti, par starpkultūru pieredzi, par motivāciju. Iespējams, ir pat labāk, ja jaunietis portālu izmanto kāda skolotāja vai jaunatnes darbinieka vadībā, jo tad var uzdot jautājumus vai izrunāties par jautājumiem, kas var rasties sevis izzināšanas procesā.

 

Vai portālam var „sekot” sociālajos tīklos, vai tas ir pieejams kā aplikācija telefonā?
Portālam nav sava profila sociālajos tīklos, jo tas nav ikdienā lietojams pakalpojums, bet gan vairāk domāts īpašiem mērķiem. Portālam nav iOS/android versijas.

 

Kāda tiek paredzēta portāla tālākā attīstība?
Portāls tiek regulāri uzraudzīts, vai visas saites darbojas, un iespēju robežās papildināts ar praktiskās pieredzes piemēriem. Esam portālu popularizējuši karjeras izglītības skolotāju semināros, bet ir grūti aptvert visu auditoriju, tādēļ šogad veidojam elektronisko instrukciju, kas palīdzēs jauniem lietotājiem labāk iepazīt portāla iespējas. Tas mums ir pirmais eksperiments šādas instrukcijas veidošanā. Ceram to pabeigt līdz gada beigām.

 


Raksta autore Elīna Ausekle

 

Julkaistu: Ma, 04/11/2013 - 16:06


Tweet Button: 

Linkit


Info for young people in the western balkans

Tarvitsetko apua tai neuvoja?

Ota yhteyttä