European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Konkurs „Reporterzy w podróży”

 ImageLink - flickr.com
Alles beginnt mit einer Idee © ImageLink - flickr.com
Lubisz podróżować? Uwielbiasz pisać? Chcesz lepiej poznać polską młodzież? Weź udział w konkursie na najciekawszy pomysł reportażu o naszych wschodnich sąsiadach.

Zadaniem uczestników jest zgłoszenie do 15 listopada pomysłów na reportaż, zgodnych z mottem, które brzmi: „Bycie młodym w Niemczech i Polsce”. Konkurs skierowany jest do niemieckiej i polskiej młodzieży w wieku od 16 do 20 lat. Pomysł na reportaż należy przedstawić w formie krótkiego referatu w języku polskim lub niemieckim. Oprócz referatu należy nadesłać streszczenie w języku angielskim oraz formularz zgłoszeniowy.

 

Na zwycięzców czeka tygodniowy wyjazd do stolicy kraju sąsiadów, podczas którego laureaci będą mogli zrealizować swoje pomysły. Powstałe w ten sposób reportaże zostaną opublikowane w gazetach szkolnych oraz w wybranych mediach.

 

Konkurs „Reporterzy w podróży”, organizowany przez stowarzyszenie Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V. z Lipska razem z Europejskim Domem Spotkań Młodzieży EDSM w Warszawie. Konkurs jest wspierany przez niemieckie stowarzyszenie młodych dziennikarzy w Saksonii Jugendpresse Sachsen e.V. oraz Stowarzyszenie Młodych Dziennikarz POLIS z Warszawy.

 

Honorowy patronat nad konkursem objęła minister stanu Cornelia Pieper, koordynator współpracy polsko-niemieckiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RFN. Konkurs jest współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz przez MSZ RFN.

 

Termin nadsyłania prac mija 15 listopada 2013 r.

Published: Wed, 23/10/2013 - 15:30


Tweet Button: 

Related links


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!