Portale Europeo per i Giovani
Informazioni e opportunità per i giovani in Europa.

Savanoriška veikla Europoje

Savanoriška veikla Europoje svarbi, bet padėtis įvairiose šalyse skirtinga. Sužinok apie savanoriavimą Europoje: kokių galimybių yra ir kiek bei kokio amžiaus žmonių savanoriauja.

Eglės Gendrėnaitės nuotrauka.

 

Savanoriškos veiklos apibrėžimas

Pagal Savanoriškos veiklos įstatymą savanoriška veikla yra savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu. Europos jaunimo forumas veiklą įvardija savanoriška tik tuo atveju, jei:

  • asmuo jos imasi savo noru ir įsipareigoja skirti savo laiką ir energiją veiksmams, kurie naudingi kitiems žmonėms bei visai visuomenei;
  • ji neatlyginama (nors gali būti kompensuojamos tiesiogiai su veikla susijusios išlaidos);
  • ja nesiekiama pelno ir ji vykdoma visų pirma nevyriausybinėje organizacijoje, todėl akivaizdu, kad jos motyvas nėra materialinė arba finansinė nauda;
  • ja nesiekiama pakeisti apmokamo darbo.

 

Savanoriška veikla ir ES

Savanoriškos veiklos istorija nevienoda įvairiose Europos šalyse. Nors kai kuriose šalyse savanoriavimo tradicija sena, kitose ši praktika dar menkai išplėtota arba jos dar visai nėra. 2007 m. Eurobarometro apklausos duomenimis, trys iš dešimties europiečių teigia dalyvaujantys savanoriškoje veikloje. Remiantis kai kuriais skaičiavimais, ES iš viso yra 92–94 milijonai suaugusių savanorių (23 % visų vyresnių kaip 15 metų europiečių). Apskritai per pastaruosius dešimt metų aktyvių savanorių ir savanorių organizacijų ES padaugėjo.

2011 m. Europos Komisija buvo paskelbusi Europos savanoriškos veiklos metais, kad įvertintų beveik 100 milijonų savanoriškoje veikloje dalyvaujančių europiečių pastangas. Per tuos metus taip pat siekta užtikrinti, kad savanoriauti būtų lengviau, ir pagerinti tokios veiklos Europoje kokybę.

Komisija taip pat siekia gerinti ir populiarinti jaunimo savanorišką veiklą, visų pirma skatinti savanoriavimą užsienyje. Europos savanorių tarnyba – žinomiausia programa, pagal kurią jaunimui padedama savanoriauti užsienyje.

 

Savanoriška jaunimo veikla

2007 m. ES gyveno 96 milijonai 15–29 metų jaunuolių. Tačiau jų pasiskirstymas įvairiose šalyse nevienodas. Daugiausiai jaunuolių buvo Airijoje, Kipre, Lenkijoje ir Slovakijoje, o mažiausiai – Danijoje, Italijoje ir Vokietijoje.

Šie skirtumai atsispindi ir savanoriškoje veikloje. Daugiausiai savanoriauja Rytų Europos šalių (Bulgarijos, Čekijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos, Slovakijos ir Slovėnijos) bei Ispanijos jaunuoliai ir suaugęs jaunimas. Pavyzdžiui, Slovakijoje 70 % visų savanorių yra jaunesni kaip 30 metų, o Lenkijoje 2001–2005 m. jaunų savanorių skaičius patrigubėjo. Vakarų Europos šalyse savanoriškos veiklos rodikliai panašūs visose amžiaus grupėse.

2007 metų Eurobarometro duomenimis, Lietuvoje į savanorišką veiklą buvo įsitraukę 11% šalies gyventojų, o pagal 2011 metų „Vilmorus“ atliktą gyventojų apklausą šis skaičius yra 3 kartus didesnis.

Žinome, kad savanoriškai veiklai daug įtakos turi bendruomenės ir šalies istorija, politika bei kultūra, bet tu gali padėti tradiciją keisti ir įsilieti į Europos savanorių būrį. Galbūt jau dalyvauji savanoriškoje veikloje apie tai net nesusimąstydamas? Padedi vietos sporto klube, vyresniam savo bendruomenės nariui arba rinkdamas šiukšles miške ar paplūdimyje? Sportas ir veikla lauke yra sritys, kuriose dirba daugiausiai savanorių Europoje. Greičiausiai todėl dauguma savanorių yra vyrai. Po šių sričių eina švietimas, menas, muzika ir kultūros asociacijos.

Pubblicato: ven, 19/04/2013 - 11:14


Tweet Button: 

Link correlati


Info for young people in the western balkans

Hai bisogno di aiuto o consulenza da parte di un esperto?

Chiedilo a noi!