Den europeiske ungdomsportalen

Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

© fotolia.com - grandeduc
© fotolia.com - grandeduc

Bekjempe rasisme i Europa

Over hele kontinentet kjemper altfor mange mennesker, nærmiljøer og samfunn mot urettferdighet og stigmatisering på bakgrunn av rase. Hva kan du gjøre?

Daglig diskriminering på grunn av rase og etnisitet er en realitet for mange millioner mennesker. Denne diskrimineringen kan ta ulike former, fra å nekte mennesker grunnleggende likhetsprinsipper til å fremme hat på bakgrunn av etnisitet. Vi kan imidlertid alle spille en viktig rolle i å bekjempe disse holdningene ved å spre budskapet!

 

 

Organisasjoner som jobber mot rasisme, xenofobi og diskriminering

Det finnes mange organisasjoner som har som formål å bekjempe rasisme, xenofobi og diskriminering på bakgrunn av etnisitet, tro og hudfarge. Noen organisasjoner jobber nasjonalt, mens andre jobber i nettverk på tvers av landegrensene. Ungdom mot rasisme er en norsk antirasistisk ungdomsorganisasjon som alle de norske ungdomspartiene og Antirasistisk Senter tok initiativ til å starte i 2012. Å bli medlem i en slik organisasjon kan være en god måte å støtte opp om arbeidet mot rasisme.

 

På transnasjonal plan finner en for eksempel European Network Against Racism (ENAR), som er et EU-basert nettverk av frivillige organisasjoner i alle EUs medlemsstater, samt i Kroatia og Island. ENAR er stemmen til sine medlemsorganisasjoner i Brussel og talsmenn på deres vegne, og søker å gjøre en forskjell i en rekke områder knyttet til likestilling og anti-rasisme, migrasjon og integrering og sosial inkludering av etniske og religiøse minoriteter i Europa.

 

Fotball mot rasisme

UEFA og FARE-nettverket (Fotball mot rasisme i Europa) samarbeider om å spre et budskap om nulltoleranse overfor enhver form for rasisme eller diskriminering. FARE-aksjonsukene forener supportere, klubber og etniske minoriteter og fellesskap for å bekjempe diskriminering. I Norge jobber fotballklubben Vålerenga aktivt mot rasisme, og har som uttalt mål å være ledende i Norge i sitt arbeid for mangfold og inkludering i fotballen.

 

Uansett om du er medlem i en supporterklubb, fotballklubb, etnisk minoritetsorganisasjon eller en hvilken som helst ikke-statlig organisasjon i Europa, kan du søke om et lite tilskudd slik at du kan arrangere dine egne aktiviteter under aksjonsukene. Du kan også laste ned diverse materiell som du kan bruke til arrangementet ditt.

 

Internasjonal dag for avskaffelse av rasediskriminering

21. mars 1960 skjøt og drepte politiet 69 personer under en fredelig demonstrasjon mot apartheid i Sør-Afrika. I etterkant har FN erklært denne dagen som Internasjonal dag for avskaffelse av rasediskriminering.

 

Hvert år rundt disse tider samler den europeiske aksjonsdagen personer som bekjemper rasisme og rasediskriminering. Din organisasjon eller gruppe kan også delta og organisere konserter og konferanser, sende protestbrev til beslutningstakere eller finne andre måter å gi uttrykk for meningene dine på. Bare kontakt UNITED for å få alt materiellet du trenger.