Portal Ewropew taż-Żgħażagħ
Informazzjoni u opportunitajiet għaż-żgħażagħ madwar l-Ewropa.

Il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin

It-traffikar tal-bnedmin huwa l-iskjavitù ta' żminijietna. Hu reat serju ħafna li jikser id-drittijiet bażiċi tal-bniedem. Kulħadd jista' jisfa vittma tat-traffikar għal bosta raġunijiet u dan qed jiġri kullimkien madwarna. Qed tistagħġeb?

Skont in-Nazzjonijiet Uniti [internal link] it-traffikar tal-bnedmin hu t-tieni l-akbar sors ta' profitt tal-kriminalità organizzata wara n-negozju tad-drogi.

Aqra dwaru

Biex tieħu idea tal-iskala tal-problema, aqra l-istripp komiku tal-Kunsill tal-Ewropa You’re Not For Sale. L-istejjer ta' Talina, Fabia, Yvo, Anna u Sofia juru l-forom kollha ta' sfruttar. Il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin saret waħda mill-prijoritajiet tal-Kunsill tal-Ewropa.

Aktar infomrazzjoni dwar it-traffikar min-NU

 

Iftaħ għajnejk

Il-kampanja Open your eyes turik kif it-traffikar tal-bnedmin jinsab iktar qrib tiegħek milli taħseb, speċjalment it-traffikar tal-bnedmin għall-isfruttament tax-xogħol.  

 

[Embed video MIRROR-Transport_and_Harbouring: http://youtu.be/M0lFp3yIkSQ]

[Embed video MIRROR-Exploitation_in_Textiles: http://youtu.be/7s1rCSxhyYY]

 

Il-jum kontra t-traffikar

Il-jum tal-UE kontra t-traffikar isir kull sena fit-18 ta' Ottubru. Ma titħajjarx tinvolvi ruħek? Fl-2012, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat Direttiva ġdida biex tiżgura protezzjoni aħjar u tipprovdi iktar għajnuna lill-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin bl-għan li tipprevjeni reati bħal dawn.

 

 

Riżorsi:

Blue Blindfold: Iftaħ għajnejk għat-traffikar tal-bnedmin

Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti kontra d-Droga u l-Kriminalità

Apprendistat fl-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa [internal link]

Apprendistat dwar id-drittijiet tal-bniedem fin-NU [internal link]

 

 

 

Pubblikat: Ħam, 07/05/2015 - 17:10


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Teħtieġ għajnuna jew parir espert?

Staqsina!