Portal Ghaz-Żgħażagħ Ewropej

Informazzjoni u opportunitajiet għaż-żgħażagħ madwar l-Ewropa.

Studying at University
© fotolia.com - WavebreakmediaMicro

L-Educazzjoni F'Malta - Mill-Kindergarden sa L-'universita'

L-informazzjoni hawnhekk tghin sa biex zghazagh li gejjin Malta jkunu jafu b'diversi siti, u biex jingharfu dwar is sistemi edukattivi f'Malta. tistaw taraw mill- kindergarden sa L-universita.