Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Prakse Eiropas Zāļu aģenturā

EMA Traineeship Programme

Tu esi studējis dabaszinātnes, medicīnu, jurisprudenci vai pat informācijas tehnoloģijas? Tev ir iespēja pieteikties EZA stažēšanās programmai, kas piedāvā padziļinātu izpratni par aģentūru un tās lomu ES.

Kas var pieteikties
Prakses programma paredzēta augstskolu absolventiem un cilvēkiem, kas uzsāk profesionālo karjeru. Veiksmīgie kandidāti parasti iegūst pieredzi kādā no aģentūras darbības jomām, piemēram:

  • farmācija;
  • zāles;
  • dabaszinātnes;
  • veselības aprūpe;
  • ķīmija;
  • informācijas tehnoloģijas.

Aģentūra arī atbalsta kvalificētu juristu pieteikumus, kam ir interese farmācijas pārvaldes lietās, kā ar pavisam nesen kvalificētiem kandidātiem, kam ir interesi cilvēkresursu, budžeta un kontu jautājumos. Pieteikties var arī komunikāciju, sabiedrisko attiecību vai web, kā arī bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes ekspertus.

 

Ieinteresētajiem kandidātiem:

  • jābūt kādas ES dalībvalsts, Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas vai kandidātvalsts, kas gūst labumu no pirmspievienošanās stratēģijas, pilsonim;
  • iegūta augstākā izglītība vai līdzvērtīga – uz pieteikšanās brīdi;
  • jābūt labām angļu valodas un vienai vai vairākām citu ES oficiālo valodu zināšanām.

 

Prakses ilgums un samaksa
Stažēšanās sāksies oktobrī, parasti ilgst no sešiem līdz divpadsmit mēnešiem. Aģentūra maksā stipendiju £ 1350 (neto) mēnesī.

 

Pieteikšanās
Ja tevi interesē šī iespēja, sīkāku informāciju, pieteikuma veidlapu un noteikumus, kas reglamentē praksi, meklē tīmekļa vietnē.

 

publicēts: O., 01/07/2014 - 15:51


Tweet Button: 

New!


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!

Noderīgas saites