Európai Ifjúsági Portál

Információk és lehetőségek az Európában élő fiatalok számára.


Jövőnk záloga – Ökofalvak Magyarországon

A modern életfilozófia igyekszik a múltból vett jó példák mentén utat találni egy élhetőbb, természethez közelibb életmód megalkotásához. A kezdeményezés középpontjában az energetikai függetlenség és a természetbarát megoldások állnak.

Hazánkban egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a természetközeli, hagyományos értékrenden alapuló törekvések, amelyek az Európai Unió célkitűzéseivel egyetértésben már társadalmi szinten is kezdenek formát ölteni hazánkban.

 

Az egyik legnagyobb kihívást a hétköznapi függéstől való elszakadás jelenti, hiszen a modern ember számára már alapvető elvárás, hogy a csapból forró víz csordogáljon és a hűtőben bármikor azonnal fogyasztható élelmet találjon. Az elektromosság, illetve a közlekedés modernizációja számos olyan készséget és tudást tett „feleslegessé”, amelyekkel a mai fiatalok már szinte csak elvétve találkoznak, illetve nem érzik szükségesnek a hétköznapi életvitel során.

 

Mindezek jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy az általunk megalkotott modernizációnak kitett függőség egyre kevésbe ad teret az ember és a természet közvetlen kapcsolatának, ahol a hangsúly nem a kizsákmányoláson, sokkalta inkább a szimbiózison alapszik.

 

A kézzel fogható változás leginkább szembetűnő jeleit szerte az országban megfigyelhetjük, hiszen mára számos ökofalvat tartunk számon, amelyek folyamatosan törekszenek az önellátás minél nagyobb mértékű elérésére. A folyamatos átalakulás igénye globális szinten fogalmazódott meg, hiszen az egyre növekvő népesség, valamint a Föld energiakészletének fokozódó kimerülése egy olyan, teljesen új felfogást igényel, melynek segítségével fenntartható és normalizálható az emberiség szükségleteinek ellátása.

 

Ennek hatására az Európai Unió egyre nagyobb figyelmet fordít az önellátás, valamint a megújuló energiaforrásokban rejlő lehetőségek kiaknázására. Pályázatok, illetve modernizációs támogatások formájában igyekszik arra ösztönözni a lakosságot, hogy éljenek a felkínált lehetőségekkel.

 

Hazánkban jelenleg 8 település található, melyek az önfenntartás útjára léptek és a folyamatos fejlesztéseknek hála egyre nagyobb mértékben képesek követendő példát állítani a lakosság számára. Agostyán, Bakonyszombathely, Szentantalfa, Drávafok, Galgahévíz, Gömörszőlős, Hantos, valamint Máriahalom szolgál élő példaként mindazokra a törekvésekre, amelyek egy élhető jövőbe vetett hit mentén születtek meg.

 

Balázs Tibor Balázs