Portail européen de la jeunesse
Informations et possibilités pour les jeunes en Europe

Mi az Egyesült Nemzetek Szervezete?

Az ENSZ nemzetközi szervezete alatt 193 ország dolgozik közös erővel, hogy a világ népei békében és biztonságban éljenek. A szervezet célja, az országok közti jó viszonyt ,a jólét növekedése,és az emberi jogok érvényesülése.

Pontosan milyen tevékenységet végez az ENSZ?

Az emberek körében az Egyesült Nemzetek Szervezete leginkább a békefenntartás, a konfliktusokat követő békeépítés és a humanitárius segítségnyújtás terén végzett munkája révén ismert, de tevékenysége ennél sokrétűbb. Az ENSZ:

 

Életeket ment:

 • 73 országban 90 millió ember élelmezéséről gondoskodik;

 • a világon élő gyermekek 58%-át ellátja védőoltással, miáltal évente 2,5 millió gyermek menekül meg a haláltól;

 • védelmezi az anyák egészségét, aminek köszönhetően évente 30 millió nő életét menti meg;

 • több mint 36 millió menekült és háborúk, éhínség, illetve üldöztetés miatt lakhelyét elhagyni kényszerülő ember számára nyújt segítséget;

 • évi 12,4 milliárd amerikai dollár értékben mozgósít forrásokat annak érdekében, hogy humanitárius segítséget nyújtson a szükséghelyzetek által sújtott embereknek.

 

Óvja a környezetet:

 • részt vesz az éghajlatváltozás elleni küzdelemben;

 • több mint 100 országban kampányt folytat az ólmozott üzemanyagok használata ellen.

 

Fenntartja a békét:

 • a világ négy kontinensén összesen 120 ezer békefenntartót vet be.

 

Védelmezi az emberi jogokat és a demokráciát:

 • a demokratikus értékek védelme céljából évente mintegy 30 országban segíti a választások lefolytatását;

 • elméleti és gyakorlati síkon egyaránt tesz azért, hogy óvja és érvényre juttassa az emberi jogokat – ezt a célt szolgálja az általa megkötött, illetve kiadott 80 szerződés/nyilatkozat is.

 

Harcol a szegénység ellen:

 • az elmúlt 30 évben 370 millió, vidéki térségekben élő szegény embernek segített abban, hogy jobb körülmények között éljenek.

 

Az ENSZ jogalkotói tevékenységet nem végez. Ehelyett eszközöket biztosít ahhoz, hogy segítse a nemzetközi konfliktusok megoldását és a mindannyiunk életét érintő kérdések megoldását célzó szakpolitikák kidolgozását.

 

Az ENSZ szerkezeti felépítése:

Az Egyesült Nemzetek Szervezetét hat alapintézmény alkotja, melyek közül az alábbi ötnek New Yorkban van a székhelye:

 

 

A hatodik alapintézmény, a Nemzetközi Bíróság Hollandiában, Hága városában működik.

 

A szervezet tagjai rendszeresen üléseznek az ENSZ New York-i székházában. Üléseiken megállapodásra törekednek azt illetően, hogyan találjanak megoldást az egész világot érintő problémákra. Az Egyesült Nemzetek Szervezetét 1945. október 24-én – a II. világháborút követően – hozta létre 51 ország azzal a céllal, hogy megőrizzék a békét. Napjainkban a világ szinte valamennyi országa tagja az ENSZ-nek.