Tairseach Eorpach na hÓige
Eolas agus deiseanna do dhaoine óga ar fud na hEorpa.

Permakultura

Permakultura
© fotolia.com - adimas
Ako želiš sam proizvoditi hranu u svom vrtu na organski način ili se čak možda želiš iz grada preseliti na selo, poznavanje permakulture ti može pomoći da to uspješno ostvariš

Permakultura je ekološki dizajn koji oponaša prirodne procese čime se nastoji postići samoodrživost sustava. To znači da svoje potrebe nastojimo zadovoljiti samo resursima kojima raspolažemo, a ako pritom proizvedemo otpad, recikliramo ga i ponovno ga koristimo kao resurs. No, permakultura ne obuhvaća samo ekološke teme kao što su otpad, voda, energija, već uključuje i socijalnu dimenziju jer promiče solidarnost, međusobno pomaganje, zajedničko odlučivanje i konsenzus. Temelji se na tri načela - briga za Zemlju, briga za ljude i pravedna raspodjela resursa. Upravo zato, oni koji su pobornici permakulture, smatraju je odgovorom na neke od najvećih današnjih problema kao što su klimatske promjene i ekonomska kriza. 


U svijetu se pojavila 70-ih godina prošlog stoljeća, a u Hrvatskoj je prisutna nekoliko godina, uglavnom kroz organizacije koje provode tečajeve permakulture, a postoji i nekoliko zajednica koje se drže načela permakulture. Eko-selo Blatuša u Sisačko-moslavačkoj županiji primjer je zajednice koja primjenjuje principe permakulture. U zajednicama poput ove, kuće se grade od prirodnih materijala, hrana se proizvodi na ekološki način, otpad se reciklira, a ljudi si međusobno u svim poslovima pomažu. Ideal permakulturnih zajednica je da takve zajednice same proizvode svu potrebnu energiju, dakle da ne trebaju biti priključene ni na kakve vanjske izvore energije i time ne plaćaju račune za energiju. 

 

Ako te zanima nešto više o permakulturi, najbolji način da to saznaš je da se prijaviš na neki od tečajeva permakulture koji se provode u Hrvatskoj, a najbolji su veliki tečajevi, tj. 72-satni tečajevi permakulturnog dizajna koji i u Hrvatskoj slijedi međunarodno standardiziran kurikulum. Osim toga, možeš sudjelovati na permablitzu. Permablitz je neformalno okupljanje koje traje jedan dan tijekom kojeg grupa ljudi osobi koja organizira permablitz napravi ili proširi vrt za uzgoj hrane, razmjenjuje vještine koje se odnose na permakulturu i upoznaje nove prijatelje. 

 

Autor: Carpe Diem

Foilsithe: Lua, 16/12/2013 - 16:06


Tweet Button: 

Naisc a bhaineann le hábhar


Info for young people in the western balkans

An bhfuil cúnamh nó comhairle uait?

Cuir ceist orainn!