European Youth Portal

Information and opportunities for young people across Europe.


Pronađi lokalnu Eurodesk organizaciju!

Želiš studirati, raditi, usavršavati se ili volontirati u inozemstvu? Kreni od Eurodeska! Možemo ti pomoći da dođeš do prave informacije o mogućnostima za međunarodnu mobilnost.

Preko 1000 multiplikatora Eurodeska u 34 države Europe stoji ti na raspolaganju. Pomoću ove karte pronađi najbližu kontakt točku!