Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

EU Climate Action

Video Description: 
European climate action