Európsky portál pre mládež

Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Video Description: 
European climate action