Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

EKOenergia-merkki takaa sähkön ympäristöystävällisyyden

© EKOenergy
EKOenergia verkosto voi auttaa sinua ostopäätöksissäsi, jos olet kiinnostunut omasta hiilijalanjäljestäsi ja haluat tehdä valveutuneita valintoja.

Kuluttajat ovat nykyisin hyvin tietoisia ilmastonmuutoksen aiheuttamasta uhasta ympäristölle, joten he haluavat tehdä ympäristöystävällisiä ostopäätöksiä. Kuluttajat pohtivat myös sitä kuinka ympäristöystävällistä on heidän kotitaloudessaan käyttämä sähkö. Tässä heitä voi auttaa EKOenergia verkosto.

 

EKOenergia on 34 eurooppalaisten kansalaisjärjestön verkosto, joka toimii 26 Euroopan maassa. Verkostoon kuuluvat järjestöt haluavat edistää uusiutuvaan sähköntuotantoon erikoistuneen sektorin kehitystä sekä edistää ilmastoystävällisten ratkaisujen syntymistä. EKOenergia verkosto myöntää EKOenergia-ympäristömerkin verkoston kestävyyskriteerit täyttäville sähkötuotteille. Ympäristömerkin tarkoitus on auttaa sähkönmyyjiä myymään helposti tunnistettavia ja laajasti hyväksyttyjä sähkötuotteita. Lisäksi EKOenergian käyttäjät saavat oikeaa tietoa käyttämänsä sähkön alkuperästä sekä väitteistä, joita he voivat käyttää ostamastaan sähköstä. EKOenergia-merkki on ainoa sähkön ympäristömerkki, joka on yleiseurooppalaisen neuvotteluprosessin tulosta ja joka kattaa koko Euroopan sähkömarkkinat ollen sidosryhmien hyväksymä kaikissa Euroopan maissa.

 

EKOenergia ei myönnä ympäristömerkkiä suoraan voimalaitoksille vaan ottaa energian tuotantotavan huomioon arvioidessaan täyttääkö sähkötuote verkoston kriteereitä. Jotta yritys pystyy saamaan omalle sähkötuotteelleen EKOenergia-ympäristömerkin ei riitä että yritys todistaa, että sen energiantuotannossa on käytetty uudistuvia energialähteitä. EKOenergia verkosto käyttää ympäristömerkin myöntämisprosessissa sen omaa kriteeristöä, jonka eri vaatimukset sähkötuotteen täytyy täyttää. Kriteeristö käsittää seuraavat asiat: kuluttajainformaatio, uusiutuvuus ja kestävyys, ilmasto, jäljitettävyys ja kaksoislaskennan välttäminen sekä auditoinit ja verifiointi.

 

Tarkista mistä sähkö tulee kotiisi, kouluun tai työpaikalle. Jos haluat kannustaa muitakin käyttämään ympäristöystävällistä energiaa, kerro heille EKOenergia-ympäristömerkistä ja EKOenergia verkoston tekemästä työstä.