Evrópska ungmennagáttin
Upplýsingar og tækifæri fyrir ungt fólk vítt og breitt í Evrópu.

Epämuodollinen oppiminen: tekemällä oppii

© shutterstock.com - baranq
© shutterstock.com - baranq
Oppimisen ei tarvitse aina tapahtua luokkahuoneessa. Oppia voi myös ilman, että sitä edes tiedostaa.

Perinteinen opetus on jäsenneltyä ja muodollista, sitä annetaan oppilaitoksissa (koulu tai yliopisto) ja se johtaa tutkintoon.

 

Arkioppiminen on tämän vastakohta: voit oppia paljon tavallisessa arjessa – työn, perheen tai harrastusten parissa.

 

Epämuodollinen oppiminen on jotakin näiden kahden ääripään väliltä. Se voi olla jäsenneltyä ja sillä voi olla tiettyjä oppimistavoitteita, mutta se tapahtuu yleensä muodollisten oppilaitosten ulkopuolella: työpajoissa, seminaareissa, erilaisilla kursseilla, työpaikalla tai vaikkapa urheiluseurassa.

 

Tällainen oppiminen voi olla oma-aloitteista tai se voi yhdistyä johonkin muuhun toimintaan. Tapahtuipa oppiminen missä tahansa, voit saada myös epämuodollisen oppimisen tunnustettua muodollisesti Youthpass-järjestelmässä. Oppimisen tunnistamisessa on oleellista vuorovaikutus sinun ja ohjaavien henkilöiden (ohjaajat, ryhmänvetäjät, mentorit...) välillä. Youthpassin avulla ymmärrät paremmin oman oppimisprosessisi ja se helpottaa mielenkiintoisen oppimisen suunnittelua hankkeissa, joissa olet mukana. Youthpass on todistus, joka voi tuoda nuorisotyössä opitut asiat esiin esim. työnhakutilanteissa. Youthpass on osa EU:n Youth in Action -ohjelmaa ja se on virallinen eurooppalainen todistus osallistujien kasvusta ja kehityksestä.

 

Yhä useammassa organisaatiossa ymmärretään nykyisin, että kaikki oppiminen on arvokasta, ja niissä voidaan hyväksyä epämuodollinen oppiminen ja arkioppiminen muodollista koulutusta vastaavana pätevyytenä.