Tá sé tugtha dár n-aire againn go bhfuil seanleagan de bhrabhsálaí idirlín Microsoft á úsáid agat. Tá an suíomh gréasáin seo curtha in oiriúint do leagan 9 den bhrabhsálaí sin; mar sin, b'fhéidir nár mhiste duit do bhrabhsálaí a uasghrádú sa chaoi is go bhféadfaidh tú lánleas a bhaint as feidhmeanna uile an tsuímh ghréasáin seo. Chun an leagan is úire de bhrabhsálaí idirlín Microsoft a íoslódáil, gabh chuig suíomh gréasáin Microsoft http://www.microsoft.com.

Tairseach Eorpach na hÓige

Eolas agus deiseanna do dhaoine óga ar fud na hEorpa.


Lista szűrése az alábbi szempontok szerint:
Twitter

Az európai önkéntes szolgálat akkreditált szervezeteinek adatbázisa

Seo liosta de na heagraíochtaí a creidiúnaíodh le tionscadail a reáchtáil mar chuid den 'tSeirbhís Dheonach Eorpach', scéim de chuid an Aontais Eorpaigh

A lista az ablak jobb oldalán található szűrési szempontoknak megfelelően szűkíthető. Ha szeretne többet megtudni az itt felsorolt szervezetek valamelyikéről, kattintson a szervezet nevére.

Az egyes szervezetekkel külön-külön is fel lehet venni a kapcsolatot, de korántsem biztos, hogy a megkeresett szervezetnél folyamatban van olyan projekt, amelyben szükség van új önkéntesekre.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi obair dheonach a dhéanamh agus faoin tSeirbhís Dheonach Eorpach go háirithe ach gabháil chuig an rannóg Gníomhaíochtaí Deonacha sa suíomh gréasáin seo.

Az EVS-akkreditáció tárgya:
Szervezeti témák
3753 torthaí.

Sorry, but there is no content available right now for your chosen combination of filters. Please click on the "Clear filters" link and try another combination.

Pages