Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Βάση δεδομένων για τους διαπιστευμένους οργανισμούς της ΕΕΥ

European Youth Portal
Φιλτράρισμα ανά:


Twitter

This lists the organisations accredited to run projects under European Voluntary Service - part of the European Union's Erasmus+ programme.

We recommend that you first use the list of volunteering opportunities to find projects that you might be interested in. However, if you cannot find suitable projects and want to contact an accredited EVS organisation, use the filter options on the left of the screen to find organisations that might have volunteering projects that you are interested in. Then click on the organisation to see more information about them.

You can contact individual organisations to say you're interested in volunteering with them - but please bear in mind that some of those listed may not currently have a project looking for new volunteers. Some organisations' contact details may not be displayed, if they don't have any EVS projects at the moment.

To find out more, go to European Voluntary Service.

Διαπίστευση ΕΕΥ για …
Τομείς δραστηριότητας
4723 Αποτελέσματα.
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-BG-32
Sending, Receiving, Coordinating
EU Citizenship, EU awareness and Democracy; Disabilities - special needs
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
PIC no: 948417016
Receiving, Sending
Access for disadvantaged; Youth (Participation, Youth Work, Youth Policy) ; Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-CY-6
Receiving, Coordinating
Disabilities - special needs; Children
Gyumri, Armenia
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-PL-35
Receiving
EU Citizenship, EU awareness and Democracy; Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-PL-47
Receiving
EU Citizenship, EU awareness and Democracy; Youth (Participation, Youth Work, Youth Policy)
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-IT-207
Receiving
Inclusion - equity; Disabilities - special needs
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
PIC no: 944986611
Receiving, Sending
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning; Youth (Participation, Youth Work, Youth Policy) ; Post-conflict/post-disaster rehabilitation
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-SI-75
Receiving, Coordinating
Children; Education through sport and outdoor activities
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-PL-33
Receiving
EU Citizenship, EU awareness and Democracy; Development cooperation
Zethau/ERZ, Germany
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
PIC no: 933366981
Receiving, Coordinating
Environment and climate change; ICT - new technologies - digital competences; Youth (Participation, Youth Work, Youth Policy)
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
PIC no: 948226896
Receiving, Sending, Coordinating
Early School Leaving / combating failure in education; Disabilities - special needs; Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning
Vibo Valentia fraz. Bivona, Italy
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-IT-208
Sending, Coordinating
Youth (Participation, Youth Work, Youth Policy); Other
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
PIC no: 947711244
Receiving, Sending
Creativity and culture; International cooperation, international relations, development cooperation; Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
PIC no: 939080669
Receiving, Sending
Youth (Participation, Youth Work, Youth Policy) ; Key Competences (incl. mathematics and literacy) - basic skills; New innovative curricula/educational methods/development of training courses
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
PIC no: 948486274
Receiving, Sending, Coordinating
EU Citizenship, EU awareness and Democracy; Energy and resources; Recognition (non-formal and informal learning/credits)
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-LV-33
Sending, Coordinating
Creativity and culture; Other
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
PIC no: 935175449
Sending
Český Těšín, Czech Republic
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
PIC no: 947999140
Receiving, Sending, Coordinating
Creativity and culture; Environment and climate change; Youth (Participation, Youth Work, Youth Policy)
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-PL-113
Receiving
Children
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-PL-79
Sending, Receiving
Children; Media and communication/Youth information

Pages