Διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του Microsoft Internet Explorer. Ο ιστότοπος αυτός λειτουργεί άριστα με Internet Explorer έκδοση 9 και μεταγενέστερη, γι’ αυτό θα πρέπει να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως τον ιστότοπο. Τηλεφορτώστε μια νεότερη έκδοση του Internet Explorer από τον ιστότοπο http://www.microsoft.com της Microsoft.

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.


Βάση δεδομένων για τους διαπιστευμένους οργανισμούς της ΕΕΥ

European Youth Portal
Φιλτράρισμα ανά:


Twitter

This is a list of the organisations which have been accredited to run projects under European Voluntary Service, part of the European Union's Erasmus+ programme.

We recommend that you first use the list of volunteering opportunities to find projects that you might be interested in. However, if you cannot find suitable projects and want to contact an accredited EVS organisation, use the filter options on the left of the screen to find organisations that might have volunteering projects that you are interested in. Then click on the organisation to see more information about them.

You can contact individual organisations to say that you are interested in volunteering with them, but please be aware that not all of the organisations listed may currently have a project which is looking for new volunteers. Some organisations may not show their contact details because they have no EVS projects at present.

For more information visit the European Voluntary Service section of this website.

Διαπίστευση ΕΕΥ για …
Τομείς δραστηριότητας
4092 Αποτελέσματα.
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-BG-32
Sending, Receiving, Coordinating
EU Citizenship, EU awareness and Democracy; Disabilities - special needs
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-CY-6
Receiving, Coordinating
Disabilities - special needs; Children
Gyumri, Armenia
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-PL-35
Receiving
EU Citizenship, EU awareness and Democracy; Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-PL-47
Receiving
EU Citizenship, EU awareness and Democracy; Youth (Participation, Youth Work, Youth Policy)
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2012-PL-150
Sending
Rural development and urbanisation; Media and communication/Youth information
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2012-PL-14
Sending, Receiving
Rural development and urbanisation; Education through sport and outdoor activities
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-IT-207
Receiving
Inclusion - equity; Disabilities - special needs
Sumgait, Azerbaijan
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2012-PL-57
Sending
Youth leisure; Youth (Participation, Youth Work, Youth Policy)
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2012-PL-18
Sending, Coordinating
Creativity and culture; Development cooperation
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2012-PL-130
Sending, Receiving, Coordinating
Creativity and culture; Media and communication/Youth information
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2011-SI-80
Sending, Receiving, Coordinating
EU Citizenship, EU awareness and Democracy; Inclusion - equity
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2011-GR-33
Sending, Receiving, Coordinating
Media and communication/Youth information; Education through sport and outdoor activities
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-SI-75
Receiving, Coordinating
Children; Education through sport and outdoor activities
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-PL-33
Receiving
EU Citizenship, EU awareness and Democracy; Development cooperation
Vibo Valentia fraz. Bivona, Italy
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-IT-208
Sending, Coordinating
Youth (Participation, Youth Work, Youth Policy); Other
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-PL-40
Receiving
Children
Cricova, Moldova (Republic of)
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2012-PL-62
Sending, Receiving
Youth (Participation, Youth Work, Youth Policy); Development cooperation
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
PIC no: 939080669
Receiving, Sending
Youth (Participation, Youth Work, Youth Policy) ; Key Competences (incl. mathematics and literacy) - basic skills; New innovative curricula/educational methods/development of training courses
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-LV-33
Sending, Coordinating
Creativity and culture; Other
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-PL-113
Receiving
Children

Pages