Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Βάση δεδομένων για τους διαπιστευμένους οργανισμούς της ΕΕΥ

European Youth Portal
Φιλτράρισμα ανά:


Twitter

This lists the organisations accredited to run projects under European Voluntary Service - part of the European Union's Erasmus+ programme.

We recommend that you first use the list of volunteering opportunities to find projects that you might be interested in. However, if you cannot find suitable projects and want to contact an accredited EVS organisation, use the filter options on the left of the screen to find organisations that might have volunteering projects that you are interested in. Then click on the organisation to see more information about them.

You can contact individual organisations to say you're interested in volunteering with them - but please bear in mind that some of those listed may not currently have a project looking for new volunteers. Some organisations' contact details may not be displayed, if they don't have any EVS projects at the moment.

To find out more, go to European Voluntary Service .

Διαπίστευση ΕΕΥ για …
Τομείς δραστηριότητας
4211 Αποτελέσματα.
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-BG-32
Sending, Receiving, Coordinating
EU Citizenship, EU awareness and Democracy; Disabilities - special needs
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-CY-6
Receiving, Coordinating
Disabilities - special needs; Children
Gyumri, Armenia
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-PL-35
Receiving
EU Citizenship, EU awareness and Democracy; Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-PL-47
Receiving
EU Citizenship, EU awareness and Democracy; Youth (Participation, Youth Work, Youth Policy)
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2012-PL-150
Sending
Rural development and urbanisation; Media and communication/Youth information
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-IT-207
Receiving
Inclusion - equity; Disabilities - special needs
Sumgait, Azerbaijan
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2012-PL-57
Sending
Youth leisure; Youth (Participation, Youth Work, Youth Policy)
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-SI-75
Receiving, Coordinating
Children; Education through sport and outdoor activities
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-PL-33
Receiving
EU Citizenship, EU awareness and Democracy; Development cooperation
Vibo Valentia fraz. Bivona, Italy
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-IT-208
Sending, Coordinating
Youth (Participation, Youth Work, Youth Policy); Other
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
PIC no: 947711244
Receiving, Sending
Creativity and culture; International cooperation, international relations, development cooperation; Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-PL-40
Receiving
Children
Cricova, Moldova (Republic of)
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2012-PL-62
Sending, Receiving
Youth (Participation, Youth Work, Youth Policy); Development cooperation
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
PIC no: 939080669
Receiving, Sending
Youth (Participation, Youth Work, Youth Policy) ; Key Competences (incl. mathematics and literacy) - basic skills; New innovative curricula/educational methods/development of training courses
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-LV-33
Sending, Coordinating
Creativity and culture; Other
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-PL-113
Receiving
Children
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-PL-79
Sending, Receiving
Children; Media and communication/Youth information
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
PIC no: 948994069
Sending
Enhance social inclusion, equal opportunities and participation in sports; Creativity and culture; Youth (Participation, Youth Work, Youth Policy)
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2013-PL-32
Sending, Receiving
EU Citizenship, EU awareness and Democracy; Creativity and culture
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
EVS no: 2012-GR-19
Receiving
Inclusion - equity; Health and wellbeing

Pages