Διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του Microsoft Internet Explorer. Ο ιστότοπος αυτός λειτουργεί άριστα με Internet Explorer έκδοση 9 και μεταγενέστερη, γι’ αυτό θα πρέπει να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως τον ιστότοπο. Τηλεφορτώστε μια νεότερη έκδοση του Internet Explorer από τον ιστότοπο http://www.microsoft.com της Microsoft.

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.


Φιλτράρισμα ανά:
Twitter

Βάση δεδομένων για τους διαπιστευμένους οργανισμούς της ΕΕΥ

Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει οργανισμούς που έχουν λάβει διαπίστευση για την υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία" της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες φιλτραρίσματος στα δεξιά της οθόνης για να βρείτε οργανισμούς που υλοποιούν προγράμματα εθελοντισμού τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια κάντε κλικ στον οργανισμό για περισσότερες πληροφορίες.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με κάθε οργανισμό χωριστά για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για εθελοντική εργασία, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορεί να μην αναζητούν αυτή τη στιγμή εθελοντές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εθελοντισμό και την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, επισκεφθείτε την ενότητα Εθελοντικές Δραστηριότητες αυτού του ιστότοπου.

Διαπίστευση ΕΕΥ για ...
Τομείς δραστηριότητας
3753 Αποτελέσματα.
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
No: 2013-BG-32
 • Sending
 • Receiving
 • Coordinating
European awareness; Disability
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
No: 2013-CY-6
 • Receiving
 • Coordinating
Disability; Children
Gyumri, Armenia
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
No: 2013-PL-35
 • Receiving
European awareness; Intergenerational activities
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
No: 2013-PL-47
 • Receiving
European awareness; Youth policies
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
No: 2012-PL-150
 • Sending
Urban/Rural development; Media and communication/Youth information
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
No: 2012-PL-14
 • Sending
 • Receiving
Urban/Rural development; Education through sport and outdoor activities
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
No: 2013-IT-207
 • Receiving
Anti-discrimination; Disability
Sumgait, Azerbaijan
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
No: 2012-PL-57
 • Sending
Youth leisure; Youth policies
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
No: 2012-PL-18
 • Sending
 • Coordinating
Art and culture; Development cooperation
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
No: 2012-PL-130
 • Sending
 • Receiving
 • Coordinating
Art and culture; Media and communication/Youth information
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
No: 2011-SI-80
 • Sending
 • Receiving
 • Coordinating
European awareness; Anti-discrimination
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
No: 2011-GR-33
 • Sending
 • Receiving
 • Coordinating
Media and communication/Youth information; Education through sport and outdoor activities
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
No: 2013-SI-75
 • Receiving
 • Coordinating
Children; Education through sport and outdoor activities
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
No: 2013-PL-33
 • Receiving
European awareness; Development cooperation
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
No: 2013-PL-40
 • Receiving
Children
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
No: 2012-PL-62
 • Sending
 • Receiving
Youth policies; Development cooperation
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
No: 2013-LV-33
 • Sending
 • Coordinating
Art and culture; Other
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
No: 2013-PL-113
 • Receiving
Children
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
No: 2013-PL-79
 • Sending
 • Receiving
Children; Media and communication/Youth information
Διαπιστευμένος από την ΕΕΥ
No: 2013-PL-32
 • Sending
 • Receiving
European awareness; Art and culture

Pages