Evropský portál pro mládež

Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

A picture
© European Union

Zvolte si svou úlohu v Modelu Evropské unie

Chcete si vyzkoušet, jaké to je být poslancem Evropského parlamentu, ministrem účastnícím se zasedání Rady EU, novinářem, lobbistou nebo tlumočníkem? Přijďte se zúčastnit simulace procesu schvalování nových právních předpisů v Evropské unii.

Tzv. Model Evropské unie (MEU) je akce, která se koná jednou za rok ve Štrasburku a jež má simulovat práci institucí EU, tj. tvorbu politik a přijímání rozhodnutí.

Její účastníci se setkávají v sídle Evropského parlamentu, kde simulují práci evropských orgánů – diskutují o dvou kontroverzních legislativních návrzích, které byly skutečně vypracovány a předloženy Evropskou komisí. Zatímco v roli poslance Evropského parlamentu a ministra Rady EU byste se věnovali přijímání právních předpisů, jako lobbisté byste se snažili rozhodování Parlamentu a Rady ovlivnit. Jako novináři byste zas podávali zprávy o probíhajících diskuzích a jako tlumočníci byste měli na starost převedení debat do vašeho mateřského jazyka nebo do angličtiny.

 

„Představte si, že si po dobu jednoho týdne můžete vyzkoušet roli politika. Sedíte v pohodlném křesle v Radě – a to ještě v ne tak ledajakém. Z tohoto křesla můžete spolurozhodovat o budoucnosti Evropy. Celý týden se vídáte s přibližně 200 velmi chytrými a zajímavými lidmi a diskutujete s nimi o současnosti i budoucnosti Evropy. Vlastně si to ani nepředstavujte – tato zkušenost totiž vždy očekávání účastníků předčí!"
Joanna Mikova (ministryně, členka Rady, 2011)

 

Kdo se může o účast v Modelu EU ucházet?

Mladí lidé ve věku 18 až 26 let, kteří mají bydliště v některé ze zemí EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku nebo Turecku.

Žadatelé by měli být zvídaví, zajímat se o fungování evropských institucí a také by měli být schopni se aktivně účastnit diskuse.

 

Jak se přihlásit

Vyberte si jednu z pěti rolí a postupujte podle těchto instrukcí.