Evropský portál pro mládež

Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

A picture
© fotolia.com - Drivepix

Změňte třídu – nastupte na školu v zahraničí

Zůstanete sice ve škole, ale získáte nové kamarády, zdokonalíte se v jazyce a poznáte nové kulturní prostředí.

Pobyt v zahraničí a studium na tamější škole je bezvadnou příležitostí pro osobní i profesní rozvoj. A taky to dobře vypadá v životopise.

 

Individuální pobyt

Jedná se o jeden z nejčastějších způsobů, jak studovat na škole v zahraničí. Bydlíte v hostitelské rodině a navštěvujete tamější školu po dobu 3 až 12 měsíců.

Ve stručnosti:

  • Většina studentů je ubytována v hostitelské rodině. Někdy je možnost bydlet na internátě, ale to je většinou nákladnější.
  • Věk studentů se obvykle pohybuje mezi 15 až 18 lety.
  • S organizací individuálního pobytu vám mohou pomoci specializované organice a sdružení.
  • Svůj pobyt začněte plánovat alespoň rok předem.
  • Náklady se velmi různí, stejně jako zahrnuté služby. Ve většině případů hradíte všechny náklady vy a vaše rodina.

 

Skupinové výměnné pobyty

Výměnné pobyty mezi školami znamenají, že se vzájemně navštíví skupiny žáků z různých států. Většinou je organizují partnerské školy nebo partnerská města. Tyto výměnné pobyty nebývají dlouhé, trvají od 1 týdne do 1 měsíce.

 

Pokud vás to zajímá, měla by vám být vaše škola nebo městská rada schopna říci, zda u vás existuje program, jehož byste se mohli zúčastnit. Jestliže u vás takový program neexistuje, můžete je informovat o možnosti financování z evropských fondů, např. prostřednictvím programu EU Comenius nebo programu Evropa pro občany.

 

Také byste měli svou školu o svých plánech v dostatečném předstihu informovat a zjistit si, zda vám bude doba vašeho studia v zahraničí uznána. Některé školy mohou například požadovat, abyste daný ročník opakovali.