Všimli jsme si, že používáte starší verzi prohlížeče Internet Explorer. Pro využití našich internetových stránek je optimální jeho verze 9 nebo pozdější. Zvažte proto přechod na novější verzi prohlížeče, abyste mohli využívat všechny funkce stránek. Navštivte stránky společnosti Microsoft http://www.microsoft.com a stáhněte si novější verzi prohlížeče Internet Explorer.

Evropský portál pro mládež

Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy


flag

Vaše zkušenosti

A picture
© iStockphoto.com - MissHibiscus

Zkušenosti studentů s dobrovolnou činností

Anjelica Finnegan ze Spojeného království se s námi podělila o své zkušenosti z dobrovolné činnosti a vysvětlila nám, jak se k ní dostala.

Anjelica je postgraduální studentkou na katedře politologie a mezinárodních vztahů Southamptonské univerzity. Na videonahrávce hovoří o svých zkušenostech s dobrovolnou činností a o své úloze v Institutu pro výzkum dobrovolné činnosti a ve studentském poradním sboru Národního koordinačního centra pro zapojení veřejnosti.

 

 

Anjelica měla projev na zahajovací akci Týdne studentské dobrovolné činnosti, která se konala 14. února 2011 v Londýně. Na této akci se podílejí organizace ze všech odvětví a společně propagují dobrovolnou činnost studentů nadstavbového a vysokoškolského studia.