Europese Jongeren Site

Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

A picture
© shutterstock.com - Nejron Photo

Zeg nee tegen pesten

Pesten, zowel met woorden als met daden, gebeurt meestal op school. Weet jij wat je moet doen als jij of iemand anders gepest wordt?

De redenen om iemand te pesten zijn vaak uiterlijk, seksuele oriëntatie of huidskleur. Alles  wat mensen doen om een ander een slecht gevoel te geven valt onder pesten:  duwen, slaan, laten struikelen, uitschelden, beledigende opmerkingen, roddelen en spullen beschadigen of stelen.

 

Wat kan jij doen?

Pesten hoeft niemand te pikken. Word je gepest  of zie je dat iemand anders gepest wordt, hou je mond dan niet maar zeg het tegen een volwassene. Het European Crime Prevention Network geeft advies over het voorkomen en terugdringen van pestgedrag op scholen.

Een eenvoudige manier om aandacht aan pesten te besteden is deel te nemen aan de internationale antipestdag. Op deze dag dragen deelnemers een speciaal t-shirt. Door het shirt te dragen:

  • laten zij een luide, niet-confronterende boodschap tegen pesters horen
  • maken zij aan slachtoffers duidelijk dat zij willen helpen
  • vestigen zij de aandacht op de gevolgen van pesten en moedigen zij omstanders aan actie te ondernemen

Dit is een wereldwijde actie. Op scholen en werkplekken in 25 landen kunnen de speciale t-shirts afgehaald worden. Je hoeft je alleen maar online in te schrijven.

Er zijn al ruim 3100 scholen, bedrijven en organisaties ingeschreven, die samen meer dan een miljoen mensen vertegenwoordigen die iets tegen pesten willen doen.  De actie komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika, maar heeft zich al snel over de hele wereld verspreid.

 

Pesten buiten de school

Soms wordt iemand niet op school maar daarbuiten gepest, bijvoorbeeld op internet. Dat kan gebeuren bij naschoolse activiteiten, op de sportclub, thuis, op straat of op het werk. In het geval van cyberpesten gebruiken pesters soms teksten, e-mails of online posts om vernederende foto's, bedreigingen of beledigingen te verspreiden.