Evropski mladinski portal

Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

A picture
© fotolia.com - Drivepix

Zamenjaj učilnico – šolaj se v tujini

Še vedno boš obiskoval šolo – vendar boš spoznal nove prijatelje, izboljšal svoje jezikovno znanje in spoznal popolnoma novo kulturo.

Šolanje v tujini je enkratna priložnost za osebni razvoj in dopolnitev znanja.  Seveda bo tudi pomemben podatek v tvojem življenjepisu.

 

Individualno bivanje

Ponavadi med 3- do 12-mesečnim šolanjem v tujini prebivaš pri gostiteljski družini.

Na kratko:

  • Dijaki večinoma prebivajo pri gostiteljski družini. Včasih je možnost bivanja v dijaškem domu, čeprav je to običajno dražje.
  • Dijaki so večinoma stari od 15 do 18 let.
  • Specializirane organizacije in združenja lahko pomagajo pri organizaciji individualnega bivanja.
  • Bivanje v tujini je treba načrtovati eno leto vnaprej.
  • Cene in storitve, vključene v bivanje, so zelo različne. Večinoma boste morali vse stroške nositi ti in tvoji starši.

 

Skupinske izmenjave

Šolske izmenjave – kjer se skupine dijakov iz različnih držav medsebojno obiščejo – ponavadi organizirajo partnerske šole ali pobratena mesta. Take izmenjave so običajno kratkotrajne, večinoma trajajo od enega tedna do približno enega meseca.

 

Praviloma se lahko o izmenjavah pozanimaš na svoji šoli ali na krajevni skupnosti. Če nimajo informacij o programu izmenjav, jim lahko poveš o evropskih možnostih financiranja, na primer prek evropskega programa Comenius in programa Evropa za državljane.

 

Veliko vnaprej moraš tudi obvestiti svojo šolo in preveriti, ali bo tvoje šolanje v tujini ustrezno priznano doma. Šola bo mogoče zahtevala, da šolsko leto ponavljaš.