Avrupa Gençlik Portalı

Avrupa’daki gençler için bilgiler ve fırsatlar.

A picture
© shutterstock.com - maxstockphoto

YouthActionNet (Gençlik Hareketi Ağı) Küresel Burs Programı

İçinde bulunduğunuz toplumda sosyal değişim veya çocuk hakları için çalışan bir sosyal girişimci misiniz? YouthActionNet projenizi, bu burs programı yoluyla destekleyebilmektedir!

YouthActionNet Küresel Burs Programı dünyanın herhangi bir yerinde, uluslararası geçerliliği olan meselelere yenilikçi yaklaşımlar geliştirmiş, sıra dışı genç sosyal girişimcileri hedeflemektedir.

Her yıl, aşağıdakileri içeren ve bir yıl süren burs programı için 20 genç sosyal girişimci seçilir:

· beceri geliştirme – dinamik yaşıtlar arası öğrenme, ortak çalışma ve genç vizyonerler arasında paylaşım sunan bir yıllık öğrenim fırsatları. Bu öğrenim, liderliğin altı boyutuna odaklanmaktadır: kişisel, vizyoner, politik, işbirliği taraftarı, örgütsel ve sosyal.

· ağ oluşturma ve kaynaklar – Gönüllüler, hamiler ve burs olanakları dâhil olmak üzere bursiyerler ve projelerini destekleyecek olası kaynaklara erişim; ağ oluşturma ve IYF (International Youth Foundation-Uluslararası Gençlik Vakfı) projeleri ve ortakları ile işbirliği yapma fırsatları, küresel YouthActionNet bursiyer ve mezunları ağına üyelik.

· savunuculuk – iletişim planlaması, medya destek, mesaj geliştirme, sunum becerileri ve yeni medya teknolojilerinin yenilikçi kullanımları gibi alanlarda eğitim görme; küresel savunuculuk platformlarına ve medya kapsamasına erişim.

 

Nasıl başvurulur?

Başvurmak için aşağıdaki koşulları sağlamalısınız:

  • 18 ila 29 yaşlarında olmak
  • sosyal değişime neden olduğuna dair bir geçmiş performans ile var olan bir proje/organizasyonun kurucusu olmak veya bir organizasyon içinde bir proje yönetmek
  • İngilizceye hâkim olmak (başvurular İngilizce olarak sunulmalıdır)
  • belirlenecek tarihte toplantıya katılmak için uygun olmak.

Bütün bu koşulları sağlıyorsanız, sadece kayıt olmanız ve başvurular Şubat 2013’te yeniden kabul edilmeye başladığı andan itibaren çevrimiçi başvurmanız gerekiyor.

 

“Bu benim için dünya çapında genç sosyal girişimcileri kendi organizasyonlarını nasıl daha iyi yöneteceklerini birbirlerinden öğrenmeleri için bir araya getiren ilk toplantıydı. Gerçekten eşsiz bir deneyimdi ve bütün bunlardan öte, benim bu çalışmada yalnız olmadığımı bana gösterdi.”
Global Bursiyerlerden birinin ifadesi

 

2001 yılında Uluslararası Gençlik Vakfı tarafından başlatılmış olan program, yaşadıkları toplumlarda pozitif değişimi yönetecek genç insanların rolünü güçlendiriyor, destekliyor ve bu role değer veriyor.