Den europeiske ungdomsportalen

Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

A picture
© shutterstock.com - maxstockphoto

YouthActionNet – globalt fellesskapsprogram

Er du en ung, sosial entreprenør som jobber for sosiale endringer eller barns rettigheter i nærmiljøet ditt? YouthActionNet kan bidra med støtte til prosjektet ditt via dette fellesskapsprogrammet!

Målgruppen til det globale fellesskapsprogrammet YouthActionNet er unge, sosiale entreprenører over hele verden som har utviklet innovative måter å løse problemer på, som har internasjonal relevans.

Hvert år velges det ut 20 unge, sosiale entreprenører til det 1-årige fellesskapsprogrammet, som omfatter følgende:

· Ferdighetsbygging – 1-årig opplæring som omfatter dynamisk opplæring blant kolleger på samme nivå, og samarbeid og informasjonsutveksling blant visjonære unge mennesker. Opplæringen har fokus på 6 dimensjoner av lederskap: personlig, visjonært og politisk lederskap samt lederskap knyttet til samarbeid, organisasjonsarbeid og samfunn.

· Nettverk og ressurser – tilgang til potensielle ressurser for å støtte andre personer i fellesskapet og deres prosjekter, inkludert frivillige, veiledere og stipendmuligheter, og mulighet til å bygge nettverk og samarbeide med IYF-prosjekter og -partnere, medlemskap i det globale nettverket YouthActionNet av medlemmer og tidligere studenter

· Innflytelse – opplæring innen kommunikasjonsplanlegging, mediehåndtering, utforming av budskap, presentasjonsferdigheter og nyskapende bruk av ny medieteknologi, tilgang til globale plattformer med innflytelse og mediedekning

 

Slik søker du

For å kunne søke må du:

  • være mellom 18 og 29 år
  • ha startet eksisterende prosjekter/organisasjoner eller dokumentere at du har ledet et prosjekt i en organisasjon som har ført til samfunnsmessige endringer
  • være flytende i engelsk (søknader må skrives på engelsk)
  • ha muligheten til å kunne avslutte nåværende arbeid/studier umiddelbart på en dato som avtales nærmere

Hvis du oppfyller disse kravene, kan du registrere deg og sende en elektronisk søknad når søknadsmottaket åpner igjen i februar 2013.

 

"Dette var min første samling der unge, sosiale entreprenører fra hele verden var samlet for å lære om administrasjon av organisasjoner og dra nytte av hverandres erfaring. Det var virkelig en unik opplevelse, og fremfor alt ble jeg klar over at jeg ikke var den eneste som drev med denne typen arbeid."
Uttalelse fra et av medlemmene av fellesskapet

 

Programmet ble igangsatt i 2001 av International Youth Foundation for å styrke, støtte og fremheve rollen til unge mennesker som skaper positive endringer i lokalsamfunnet.