Euroopa Noorteportaal

Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

A picture
© shutterstock.com - maxstockphoto

YouthActionNet – ülemaailmne stipendiumiprogramm

Kas oled noor sotsiaalne ettevõtja, kes püüab saavutada sotsiaalseid muutusi või kaitsta laste õigusi oma kogukonnas? Algatuse YouthActionNet stipendiumiprogramm võib toetada ka sinu projekti.

Ülemaailmse stipendiumiprogrammi YouthActionNet raames toetatakse kõikjalt maailmast pärit silmapaistvaid noori sotsiaalseid ettevõtjaid, kes on arendanud välja uuenduslikud lähenemisviisid rahvusvahelise tähtsusega probleemide lahendamiseks.

Igal aastal saab 20 noort sotsiaalset ettevõtjat osaleda üheaastases stipendiumiprogrammis, mis hõlmab järgmist:

· oskuste arendamine – kogu aasta vältel pakutavad õppimisvõimalused, mis hõlmavad vastastikust õppimist, koostööd ja teadmistevahetust noorte osalejate vahel. Õppimisel keskendutakse järgmisele kuuele juhtimismõõtmele: isiklik, tulevikku vaatav, poliitiline, koostööl põhinev, organisatsiooniline ja ühiskondlik;

· võrgustikud ja vahendid – juurdepääs võimalikele vahenditele osalejate projektide toetamiseks (sh vabatahtlikud, juhendajad ja toetused); võimalused sidemete loomiseks ja koostööks Rahvusvahelise Noortefondi projektide ja partneritega, YouthActionNeti programmis osalenute ülemaailmse võrgustiku liikmesus;

· huvide esindamine – koolitus sellistes valdkondadaes nagu teabevahetuse kavandamine, suhted meediaga, sõnumi väljatöötamine, esitlusoskused, uue meediatehnoloogia uuenduslik kasutamine; juurdepääs asjaomastele ülemaailmsetele platvormidele ja kajastamine meedias.

 

Kuidas kandideerida?

Kandideerimiseks pead

  • olema vanuses 18–29 aastat;
  • olema mõne käimasoleva projekti algataja või organisatsiooni asutaja või projektijuht mõnes organisatsioonis ning sul peab olema ette näidata üheaastane kogemus ühiskondlike muutuste eestvedajana;
  • valdama vabalt inglise keelt (taotlused tuleb esitada inglise keeles);
  • olema valmis kindlaksmäärataval kuupäeval osalema kokkutulekul.

Kui täidad kõik nimetatud tingimused, pead lihtsalt registreeruma ning esitama veebipõhise taotluse.

 

„See oli minu jaoks esimene kokkutulek, kus osalesid noored sotsiaalsed ettevõtjad kogu maailmast, et õppida üksteiselt, kuidas oma organisatsioone paremini juhtida. See oli tõeliselt ainulaadne kogemus ning mis kõige olulisem – ma veendusin, et ei ole oma töös üksi.”
Üks programmis osalenud noortest

 

Rahvusvahelise Noortefondi poolt 2001. aastal algatatud programm tugevdab, toetab ja tunnustab noorte rolli positiivsete muutuste eestvedajatena oma kogukondades.