Avrupa Gençlik Portalı

Avrupa’daki gençler için bilgiler ve fırsatlar.

Citizens Initiative
© European Commission

Yasayı değiştirmek mi istiyorsunuz?

Eğer siz sorumlu olsaydınız ne yapardınız? Vatandaşlar girişimi, AB politikalarına etki etmenize ve hatta kendi yasalarınızı teklif etmenize imkân vermektedir.

Avrupa vatandaşları girişimi, Avrupa Komisyonu’na yeni bir yasa teklifi için başvurarak, AB’nin politika oluşturma sürecine doğrudan katılımınıza imkân vermektedir.

 

Bir fikir ile başlar…

Eğer fikriniz Komisyonun yasa teklif etme yetkisinin bulunduğu bir politika alanında ise bunun için bir vatandaşlar girişimi başlatabilirsiniz.

Elbette bunu yapmak için bazı resmi şartları yerine getirmeniz gerekmektedir –esasen bunu kendi başınıza gerçekleştiremezsiniz: girişiminizin bir “vatandaşlar komitesi” ile birlikte başlatılması gereklidir.

Ayrıca farklı AB ülkelerinde 1 milyon imza toplamanız gereklidir. Ancak bu kadar mesafe kat ederseniz işin içinde olabilirsiniz!

 

Daha sonra ne olacak?

Bir milyon imzanız ile:

  • Komisyonun girişiminizi ciddi bir şekilde inceleyeceğinden- hatta Komisyon görevlileri ile şahsen görüşüp fikrinizi ayrıntılı bir şekilde açıklayabileceğinizden
  • Girişiminizi Avrupa Parlamentosu’nda bir açık oturumda sunabileceğinizden emin olabilirsiniz.

Komisyon ne şekilde ve neden eyleme geçeceğini veya neden eyleme geçemeyeceğini ayrıntılarıyla açıklamaya hukuken zorunludur.

Eğer Komisyon eyleme geçmeye karar verirse bu resmi bir yeni yasa teklifi şeklinde olacaktır. Ancak kanunlaşabilmek için yasa metninin (genellikle) AB Konseyi aracılığıyla ortak hareket eden Avrupa Parlamentosu ve AB hükümetleri tarafından onaylanması gerekmektedir.