Europejski Portal Młodzieżowy

Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

A picture
© shutterstock.com - Yuri Arcurs

Wymiany i projekty w ramach programu Młodzież dla Europy – nauka w praktyce

Dzięki projektom realizowanym w ramach programu „Młodzież dla Europy” odegrasz aktywną rolę jako obywatel Europy oraz poznasz rówieśników z innych krajów. Sprawdź, w jakich projektach możesz wziąć udział.

Młodzież dla Europy – wymiana międzynarodowa, inicjatywy młodzieżowe, młodzieżowe projekty na rzecz demokracji – to wszystko jest częścią programu „Młodzież w działaniu”. Jakiego rodzaju są to inicjatywy?

 

Wymiana młodzieży

W inicjatywie „Slainte agus An Oige” przeprowadzonej w Omagh w Irlandii Północnej wzięło udział 40 młodych osób z Irlandii, Litwy, Polski i Wielkiej Brytanii. Miała ona na celu przekazanie młodzieży wzorców zdrowego trybu życia poprzez uczestnictwo w zajęciach w terenie. Młodzi uczestnicy próbowali swoich sił w różnych dyscyplinach sportowych, wzięli również udział w warsztatach. Przedstawiciele każdego kraju przygotowali także prezentację na temat kultury i historii swojego kraju. Dzięki programowi poprawili swoją samoocenę, stali się bardziej tolerancyjni wobec innych, ich umysły stały się bardziej otwarte, zapoznali się z innymi kulturami i nauczyli się doceniać inne kraje.

 

Krajowa inicjatywa młodzieżowa

Dwanaścioro młodych osób współpracowało w Turcji z lokalną organizacją pozarządową w ramach projektu, którego celem było nauczenie dzieci żyjących na ulicy podstawowych umiejętności w zakresie obsługi komputera. Aby poszerzyć tę inicjatywę o wymiar europejski jej uczestnicy przeprowadzili również badania na temat sytuacji dzieci znajdujących się w podobnej sytuacji w innych krajach europejskich. Grupa zgromadziła szereg informacji na ten temat, podzieliła się swoimi spostrzeżeniami i przedyskutowała podobieństwa i różnice w warunkach bytowania dzieci żyjących na  ulicy w krajach europejskich.

 

Młodzieżowy projekt poświęcony demokracji

Gminy Mynämäki i Lieto w Finlandii oraz dwie grupy młodzieży z Kjøllefjord w Norwegii przeprowadziły młodzieżowy projekt poświęcony demokracji w obydwu krajach. Jego uczestnicy, mający od 15 do 17 lat, aktywnie działający w lokalnych radach młodzieżowych, byli przedstawicielami małych i leżących w odległych regionach gmin. Celem projektu było podzielenie się informacjami na temat procesów decyzyjnych oraz bliższe poznanie się młodych ludzi i decydentów. Uczestnicy projektu zbudowali „wioskę marzeń”, w której przeprowadzili symulację procesu decyzyjnego w radach gminnych i dowiedzieli się, jak w praktyce wygląda demokracja reprezentatywna.

Więcej informacji na temat projektów w ramach programu Młodzież w działaniu.

 

Jak można się zgłosić?

Warunki uczestnictwa:

  • musisz mieć między 13 i 30 lat, lub być aktywnym działaczem organizacji młodzieżowych
  • musisz być obywatelem jednego z krajów uczestniczących w programie.

Informacje szczegółowe na temat zgłoszeń.

Jeżeli Ty i Twój projekt kwalifikujecie się, prześlij swoje zgłoszenie do EACEA lub do odpowiedniej agencji krajowej.

 

Terminy:

W przypadku projektów zgłoszonych do agencji krajowych obowiązują trzy terminy składania podań w roku:

  • 1 lutego – projekty rozpoczynające się między 1 maja i 31 października
  • 1 maja – projekty rozpoczynające się między 1 sierpnia i 31 stycznia
  • 1 października – projekty rozpoczynające się między 1 stycznia i 30 czerwca

 

W przypadku projektów zgłoszonych do agencji wykonawczej EACEA również obowiązują trzy terminy składania podań w roku:

  • 1 lutego – projekty rozpoczynające się między 1 sierpnia i 31 grudnia
  • 1 czerwca – projekty rozpoczynające się między 1 grudnia i 30 kwietnia
  • 1 września – projekty rozpoczynające się między 1 marca i 31 lipca