You are here

flag

Opublikowane: 15/04/2013 16:51

Wolontariat Europejski: czym właściwie jest?

Masz 18-30 lat i chciałbyś wyjechać na 2-12 miesięcy za granicę jako uczestnik Wolontariatu Europejskiego (EVS – ang. European Voluntary Service)?

A picture

© shutterstock.com - DeiMosz

Na czym to polega?

Projekt EVS opiera się na partnerstwie co najmniej dwóch wspierających go organizacji. Organizacje te odpowiadają za rekrutację wolontariuszy do udziału w projekcie.

Wolontariusze uczestniczą w EVS za pośrednictwem organizacji wysyłającej w kraju, w którym mieszkają, i organizacji goszczącej, która ich przyjmuje i opiekuje się nimi podczas ich pobytu za granicą.

Projekty trwają od 6 do 12 miesięcy. Jako wolontariusz możesz pracować w różnych dziedzinach, takich jak: sport, opieka nad dziećmi i młodzieżą, dziedzictwo kulturowe, sztuki piękne, dobrostan zwierząt, ochrona środowiska oraz współpraca rozwojowa. Na koniec pracy w ramach EVS otrzymasz Youthpass – zaświadczenie o Twoim uczestnictwie w danym projekcie i jego opis.

Wolontariusze mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie i kieszonkowe. Jedyny wkład finansowy, jaki być może musisz wnieść, to niewielka część (maksymalnie 10 proc.) Twoich kosztów podróży.

 

„Jest to niezwykle wartościowe doświadczenie, które stwarza młodym ludziom możliwość, jakiej inaczej by nie mieli, podróżowania i poznawania innych kultur”. 
K. Rice - K. Rice – wolontariusz EVS z Anglii

 

Jak możesz się zgłosić?

Jeśli masz od 18 do 30 lat (lub co najmniej 16 lat i pochodzisz ze środowiska w niekorzystnej sytuacji), masz do wyboru dwie możliwości:

1. skontaktować się z organizacją rekrutującą wolontariuszy do udziału w projekcie dofinansowywanym ALBO

2. skontaktować się z odpowiednią organizacją, aby przekonać ją do rozpoczęcia projektu.

Organizację wyszukasz w bazie danych organizacji akredytowanych.

Spis tzw. krajów uprawnionych dostępny jest w przewodniku po programach.